Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

Ședința solemnă a Parlamentului și Curții Constituționale
din 23 martie 2012, dedicată învestirii în funcție
a Președintelui Republicii Moldova
1. Declararea deschiderii ședinței solemne a Parlamentului și Curții
Constituționale, dedicată învestirii în funcție a Președintelui Republicii Moldova.
2. Prezentarea de către domnul Președinte al Curții Constituționale
Alexandru Tănase a Hotărîrii privind alegerile din 16 martie 2012 pentru funcția de
Președinte al Republicii Moldova.
3. Depunerea jurămîntului de către domnul Președinte ales al Republicii
Moldova Nicolae Timofti.
4. Alocuțiunea de învestitură Excelenței Sale domnul Nicolae Timofti,
Președintele Republicii Moldova.
5. Domnul Președinte al Parlamentului Marian Lupu aduce felicitări în
numele întregii națiuni Excelenței Sale Președintelui Republicii Moldova.
6. Declararea închiderii ședinței solemne a Parlamentului și Curții
Constituționale, dedicată învestirii în funcție a Președintelui Republicii Moldova.
Moderatorul:
Domnul Alexandru TĂNASE, Președintele Curții Constituționale a
Republicii Moldova. (Orchestra Prezidențială intonează marșul ”Ștefan cel
Mare”.)
Excelența Sa domnul Vladimir FILAT, Prim-ministru al Republicii
Moldova. (Orchestra Prezidențială intonează marșul ”Ștefan cel Mare”.)
Excelența Sa domnul Marian LUPU, Președinte interimar, Președinte al
Parlamentului Republicii Moldova. (Orchestra Prezidențială intonează marșul
”Ștefan cel Mare”.)
Domnul Nicolae TIMOFTI, Președinte ales al Republicii Moldova.
(Orchestra Prezidențială intonează”Ascultați toți”.)
Constituția Republicii Moldova, Drapelul de Stat al Republicii Moldova și
Colanul Președintelui Republicii Moldova. (Orchestra Prezidențială intonează
marșul ”Dimitrie Cantemir”.) (Garda de Onoare introduce însemnele de stat pe
scena Sălii Mari a Palatului.)
Domnul Marian Lupu – Președinte interimar, Președintele Parlamentului
Republicii Moldova anunță deschiderea ședinței solemne a Parlamentului:
Mult stimate domnule Președinte ales,
Mult stimate domnule Prim-ministru,
2
Mult stimate domnule Președinte al Curții Constituționale,
Mult stimați parlamentari,
Membri ai Curții Constituționale,
Membri ai Guvernului,
Înalt Preasfințite Vladîca,
Stimați reprezentanți ai cultelor,
Mult stimați reprezentanți ai Corpului judecătoresc,
Stimați invitați,
Doamnelor și domnilor ambasadori,
Onorată asistență,
Ședința solemnă a Parlamentului și Curții Constituționale, dedicată învestirii
în funcție a Președintelui Republicii Moldova, o declar deschisă. (Aplauze.)
Îl invit la tribună pe domnul Alexandru Tănase, Președintele Curții
Constituționale a Republicii Moldova. (Orchestra Prezidențială intonează
”Semnalul”.)
Domnul Alexandru Tănase – Președintele Curții Constituționale a
Republicii Moldova:
Stimate domnule Președinte ales al Republicii Moldova,
Stimate domnule Președinte al Parlamentului,
Stimate domnule Prim-ministru,
Domnilor parlamentari,
Distinși oaspeți,
Potrivit articolului 78 din Constituție, Președintele Republicii Moldova este
ales de Parlament prin vot secret, cu votul a 3/5 din numărul deputaților aleși.
La 16 martie, a avut loc ședința specială a Parlamentului pentru alegerea
Președintelui Republicii Moldova, un urma căreia Comisia specială a constatat că
domnul Nicolae Timofti a întrunit 62 de voturi.
În baza informației prezentate de Comisia specială, Parlamentul a adoptat
Hotărîrea nr.46 din 16 martie 2012, prin care a confirmat alegerea Președintelui
Republicii Moldova.
În ședință plenară publică, examinînd materialele prezentate de Comisia
specială și audiind argumentele părților, Curtea Constituțională a constatat că
alegerile, din 16 martie, pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-au
desfășurat conform principiilor democratice, cu respectarea dispozițiilor
constituționale, legale și a standardelor internaționale în domeniu, nefiind atestate
încălcări de natură să influențeze rezultatul lor.
3
Curtea Constituțională a conchis că, la 16 martie, în conformitate cu articolul
78 din Legea Supremă, Parlamentu
...

Citate Video