Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 3 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2820
din 20 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii asociaţiilor de
economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007 (art.7, 8, 9 ş.a.). Prioritate
legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.404 din
27 februarie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la secretul comercial – art.2; Legea cu privire la biblioteci – art.20 ș.a.).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.397 din
24 februarie 2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și
radiologice.
6. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.1208 din 26 aprilie 2010 pentru modificarea Legii nr.273-XIII din
9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
(art.31). Respingerea proiectului de Lege nr.1208 din 26 aprilie 2010.
7. Prezentarea raportului comisiei parlamentare de profil asupra proiectului
de Lege nr.1092 din 4 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor
rîurilor şi bazinelor de apă (art.9, 13). Respingerea proiectului de Lege nr.1092 din
4 mai 2011.
8. Dezbaterea proiectului de Lege nr.137 din 20 ianuarie 2012 pentru
completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din
sistemul național de pașapoarte (art.31, 32). În urma dezbaterilor, proiectul de
Lege nr.137 din 20 ianuarie 2012 este scos de pe ordinea de zi.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.509 din 14 martie 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin
acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale
instanțelor judecătorești – art.5, 131, 20; Codul de executare – art.15 ș.a.).
10. Întrebări.
11. Declarația domnului deputat Mihai Godea.
2
12. Declarația domnului deputat Vladimir Saharneanu, Fracțiunea Partidului
Liberal.
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 59 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații Fracțiunii Partidului Comuniștilor. De asemenea, nu s-au
înregistrat deputații: Hotineanu Vladimir, Fusu Corina, Greceanîi Zinaida.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a începe examinarea ordinii de zi, vreau să aduc la cunoștință
dumneavoastră că, astăzi, ziua de 3 mai, este Ziua Mondială a Libertății Presei. Și,
pe această cale, cu aplauzele dumneavoastră, să felicităm toți reprezentanții massmedia
din Republica Moldova. (Aplauze.) Și, cu precădere, acea parte a massmedia
care este acreditată și muncește cu noi aici, în Parlamentul Republicii
Moldova.
Doi la mînă.
Stimați colegi,
Tradițional, vreau să vă anunț că, în perioada premergătoare ș
...