Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 8 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. Proiectul nr.2162 din 1 octombrie 2012.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013. Proiectul nr.2163 din
1 octombrie 2012.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1945
din 5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.13, 60, 65 ș.a.; Codul de procedură penală – art.58, 147, 152
ș.a.; Codul de executare al Republicii Moldova – art.1751, 232).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2359
din 17 octombrie 2012 privind importul unui echipament medical.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1947
din 5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea taxei de stat – art.2, 3, 4; Codul penal – art.347; Codul contravențional –
art.322, 396, 400).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1258 din 8 iunie 2012
cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului
nr.283-XIV din 17 februarie 1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de comercializare a tehnicii militare, armamentului și altor mijloace tehnice
militare de care dispun Forțele Armate ale Republicii Moldova.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2241 din 8 octombrie
2012 pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din
26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la
zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1).
10. Răspunsul domnului ministru al mediului Gheorghe Șalaru la întrebarea
domnului deputat Simion Grișciuc privind prezentarea unei informații referitoare la
construcția unui poligon de depozitare a deșeurilor menajere solide în satul
Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești.
11. Răspunsul domnului ministru al mediului Gheorghe Șalaru la întrebarea
adresată de către domnul deputat Simion Grișciuc și doamna deputat Violeta
2
Ivanov privind prezentarea unei informații referitoare la incinerarea deșeurilor de
către SA „Lafarge Ciment”.
12. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 92 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Candu Andrian, Corman Igor, Plahotniuc Vladimir – în
delegație; Vieru Boris – din motive de sănătate; Fusu Corina, Godea Mihai,
Juravschi Nicolae, Sîrbu Serghei, Zaporojan Lilian – la cerere.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova). Mulțumesc.
Microfonul nr.4.
Domnul Veaceslav Ioniță – Fracțiunea PLDM:
Președintele Comisiei economie, buget și finanțe.
Domnule Președinte,
Vreau să anunț plenul Parlamentului că, la examinarea bugetului de stat
pentru lectura a treia, deputații, cînd au venit cu amendamente, atunci cînd dădeau
sumele de bani, spuneau două cifre, cînd la sumă nu dădeau suma exactă. Mai slab
cu matematica unii…
Pentru ca să scoatem orișice interpretare dublă, rog toți deputații, care au
făcut aceste amendamente, în comisie, sub 
...