Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 9 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1322
din 14 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie
2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.2, 4, 9 ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2538 din 31 octombrie
2012 privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al Fondului de
Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2478 din 26 octombrie 2012 privind importul unui
autovehicul.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2566 din 2 noiembrie
2012 privind prelungirea termenului de activitate a Comisiei de anchetă pentru
gestiunea fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bazinelor
acvatice, a parcurilor.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1496
din 29 iunie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind administrația publică locală – art.13; Legea pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și
raionale – Titlul I).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2373
din 18 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului civil nr.1107 din
6 iunie 2002 (art.212).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1944
din 5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului
bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998.
10. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1699 din 17 iulie
2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997
privind prețul normativ și modul de vînzare – cumpărare a pămîntului. Respingerea
proiectului de Lege nr.1699 din cauza numărului insuficient de voturi.
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2573 din 5 noiembrie
2012 pentru constituirea Comisiei speciale de control al declarațiilor cu privire la
2
venituri și proprietate a președintelui și membrilor Comisiei Naționale de
Integritate.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2608 din 7 noiembrie
2012 privind încetarea mandatului de membru al Comisiei Naționale de Integritate.
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe
ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 92 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Candu Andrian, Corman Igor, Ghimpu Mihai, Plahotniuc
Vladimir – în delegație, Domenti Oxana, Vieru Boris – din motive de sănătate,
Bodrug Oleg, Fusu Corina, Godea Mihai – la cerere.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.).
Astăzi este ziua de vineri, stimați colegi, ordinea de zi a fost aprobată, nu se
modifică ordinea de zi, dacă doar aveți careva subiecte care vizează aspectele
procedurale.
Primul a fost.
Microfonul nr.2.
Domnul Oleg Reidman – Fracțiunea PCRM:
Несколько слов по процедуре.
3
Господа депутаты,
Вчерашний инцидент в Парламенте явился следствием грубого
нарушения Регламента и процедуры. Мы находились с вами в состоянии
компартимента заседания, 
...