Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 6 decembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.874
din 27 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.91-XVI din 5 aprilie
2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (art.3, 4, 9 ș.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2669
din 12 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.489-XIV din
8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (art.1, 5).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2060
din 20 septembrie 2012 cu privire la modificarea și completarea Codului
contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.93,
405, 4161).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1246
din 8 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal nr.985-XV din
18 aprilie 2002. Pentru lectura a doua, proiectul de Lege nr.1246, ca alternativă, se
va comasa cu proiectul de Lege nr.2671, ca bază.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2671
din 12 noiembrie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Codul penal –
art.2421, 2422, 333, 334; Codul de procedură penală – art.1328). Pentru lectura a
doua, proiectul de Lege nr.2671, ca bază, se va comasa cu proiectul de Lege
nr.1246, ca alternativă.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1147
din 29 mai 2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi
– art.14, 16; Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național
pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită și a
modului de finanțare a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal).
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2615 din 7 noiembrie
2012 cu privire la declararea anului 2013 Anul Spiridon Vangheli.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2002
din 13 septembrie 2012 pentru completarea articolului 53 din Legea învățămîntului
nr.547-XIII din 21 iulie 1995.
2
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2838 din 28 noiembrie
2012 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe
anul 2013.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2930 din 6 decembrie
2012 pentru modificarea și completarea hotărîrii privind aprobarea componenței
nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului nr.3 din 12 ianuarie 2011.
13. Ora Întrebărilor.
14. Declarația domnului deputat Mihai Godea.
Ședința începe la ora 10.12.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Deliu Tudor, Jantuan Stella, Popa Victor – în delegație;
Apostolachi Iurie, Vieru Boris – din motive de sănătate; Sîrbu Serghei, Starîș
Constantin, Tkaciuk Mark.
Domnul Marian Lupu:
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
La ordinea de zi. Este proiectul ordinii de zi, aprobat de către Biroul
permanent și supus atenției plenului Parlamentului. Dacă sînt propuneri ad
...