Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 20 decembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Alocuțiunea Excelenței Sale Domnul Jean-Claude Mignon, Președintele
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
3. Runda de întrebări – răspunsuri. (Răspunde la întrebări Domnul
Jean-Claude Mignon, Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.)
4. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3055 din 14 decembrie 2012 privind importul unor
autospeciale.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2879
din 30 noiembrie 2012 cu privire la ratificarea Acordului privind Spațiul Aerian
Comun dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și statele sale membre.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2750
din 19 noiembrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și
Bosnia și Herțegovina privind asistența juridică reciprocă în materie civilă și
penală.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2977
din 10 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea instituțiilor financiare – art.3, 6, 7 ș.a.; Legea cu privire la Banca
Națională a Moldovei – art.5, 11; ș.a.).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2987
din 10 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și asigurarea egalității.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2988
din 10 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea taxei de stat – art.4; Codul penal – art.173, 176, 346; ș.a.).
11. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1147 din 29 mai
2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi – art.14,
16; Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită și a
modului de finanțare a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter
2
Personal). În urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca procedura de vot să aibă loc
într-o ședință ulterioară pînă la sfîrșitul sesiunii parlamentare curente.
12. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1947 din
5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
taxei de stat – art.2, 3, 4; Codul penal – art.347; Codul contravențional – art.322,
396, 400). În urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca procedura de vot să aibă loc
într-o ședință ulterioară pînă la sfîrșitul sesiunii parlamentare curente.
13. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1496 din 29 iunie
2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind
administrația publică locală – art.13; Legea pentru aprobarea Regulamentuluicadru
privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale–Titlul I). În
urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca procedura de vot să aibă loc într-o ședință
ulterioară pînă la sfîrșitul sesiunii parlamentare curente.
14. Răspunsul domnului viceministru al transporturilor și infrastructurii
drumurilor Boris Gherasim la întrebarea domnului deputat Anatolie Zagorodnîi
privind situația drumurilor din țară.
15. Răspunsul domnului viceministru al afacerilor interne Dumitru Ursachi
la întrebarea domnului deputat Alexandr Bannicov privind cazul Întreprinderii
”Lundas-Trans”.
16. Răspunsul domnului viceministru al muncii, protecției sociale și familiei
Sergiu Sainciuc la întrebarea doamnei deputat Galina Balmoș referitor la Casa-
Internat pentru copii cu deficiențe mintale (băieți) din orașul Orhei.
17. Răspunsul domnului viceministru al construcțiilor și dezvoltării
regionale Anatolie Zolotcov la întrebarea domnului deputat Gheorghe Brega
privind desfășurarea lucrărilor de reconstrucț
...