Oferă ajutor refugiaților din Ucraina. Click pe Dopomoha.Md pentru participare.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2013
Ședința din ziua de 21 februarie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Audieri parlamentare privind situația din sistemul financiar-bancar al
Republicii Moldova și în special starea de lucruri la S.A.”Banca de Economii”, cît
și asigurarea securității și stabilității financiare a Republicii Moldova. (Raportor –
Dorin Drăguțanu, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.)
4. Audieri parlamentare privind situația din sistemul financiar-bancar al
Republicii Moldova și în special starea de lucruri la S.A.”Banca de Economii”, cît
și asigurarea securității și stabilității financiare a Republicii Moldova. (Raportor –
Artur Gherman, vicepreședinte al Consiliului de administraţie al Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare.)
5. Audieri parlamentare privind situația din sistemul financiar-bancar al
Republicii Moldova și în special starea de lucruri la S.A.”Banca de Economii”, cît
și asigurarea securității și stabilității financiare a Republicii Moldova. (Raportor –
Veaceslav Negruța, ministrul finanțelor.)
6. Audieri parlamentare privind situația din sistemul financiar-bancar al
Republicii Moldova și în special starea de lucruri la S.A.”Banca de Economii”, cît
și asigurarea securității și stabilității financiare a Republicii Moldova. (Raportor –
Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului Republicii Moldova.)
7. Audieri parlamentare privind situația din sistemul financiar-bancar al
Republicii Moldova și în special starea de lucruri la S.A.”Banca de Economii”, cît
și asigurarea securității și stabilității financiare a Republicii Moldova. (Raportor –
Vladimir Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova.)
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.46 din 7 februarie
2013 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de
administrare a pachetului de acțiuni al statului deținut la ”Banca de Economii” –
S.A. referitor la preluarea în locațiune a bunurilor și de acordare a creditelor.
2
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 98 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Jantuan Stella, Șova Vasili, Ceban Ion – la cerere.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a începe dezbaterile pe marginea proiectelor din ordinea de zi, cît
și propunerile suplimentare la agendă, care au fost discutate ieri în cadrul ședinței
Biroului permanent, aș vrea să vă informez, cu multă îngrijorare și tristețe, că, ieri,
s-a produs o crimă odioasă, a fost asasinată familia, soția și copilul, domnului
Tudor Rusu – primarul de Sofia, raionul Drochia.
Eu aș vrea să exprimăm familiei condoleanțele noastre și să păstrăm un
moment de reculegere. (Se păstrează un moment de reculegere.)
Mulțumesc.
În continuare, vreau să vă anunț, stimați colegi, că, potrivit deciziei Biroului
permanent, două subiecte votate anterior pentru agenda ședințelor de azi și mîine
vor fi amînate. Aici mă refer la subiectul sub nr.2 din ordinea de zi, e vorba de
proiectul nr.4, pe care Biroul permanent îl propune să fie transferat pentru
următoarea perioadă bisăptămînală.
De asemenea, Biroul permanent propune excluderea subiectului cu nr.8 din
ordinea de zi, la fel din 22 februarie. Vorbesc aici de proiectul nr.998, transferul
...