Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – APRILIE 2013
Ședința din ziua de 4 aprilie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2705
din 15 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind ocrotirea monumentelor – art.16, 161; Legea privind autorizarea
executării lucrărilor de construcție – art.3, 6, 9 ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1100
din 23 mai 2012 privind modificarea și completarea Codului contravențional
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.3561).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.45 din
7 februarie 2013 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (art.1271, 130, 135, ș.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.144 din 1 aprilie 2013
privind numirea în funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale de Integritate
(Victor STRĂTILĂ).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.112 din
13 martie 2013 pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.901).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1180
din 4 iunie 2012 pentru completarea Codului contravențional al Republicii
Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.90, 901).
9. Ora întrebărilor.
10. Prezentarea informației la solicitarea domnului deputat Iurie Chiorescu,
privind construcțiile care au loc în fondul forestier. (Raportor – Anatolie Zolotcov,
viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor în exercițiu.)
11. Prezentarea informației la solicitarea domnului deputat Alexandru
Cimbriciuc, privind cauza penală care ține de depășirea atribuțiilor de serviciu ale
unor factori de decizie din cadrul Primăriei orașului Soroca. (Raportor – Viorel
Chetraru, Directorul Centrului Național Anticorupție.)
12. Întrebările deputaților.
2
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ne apropiem de ora zece. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră în Sala
plenului, pentru a începe ședința Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Mușuc Eduard, Palihovici Liliana, Țulea Oleg – la cerere;
Apostolachi Iurie – din motive de sănătate.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Tradițional, înainte de începerea dezbaterilor pe marginea ordinii de zi și a
subiectelor incluse pe aceasta, vreau să vă informez că, în perioada premergătoare
ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, și-a sărbătorit ziua de naștere colegul
nostru domnul Oleg Țulea, iar astăzi își sărbătorește ziua de naștere colega noastră
doamna deputat Maria Postoico. (Aplauze.) Un foarte frumos „La mulți ani!”
Sănătate și cele mai alese urări de bine.
Acum, stimați colegi, avem lista de bază, cea care a fost examinată și
adoptată prin votul plenului Parlamentului în cadrul ultimei ședințe din săptămîna
trecută. La fel, ieri, urmare a ședinței Biroului permanent, atenție plenului este
înaintat și un supliment la ordinea de zi pentru zilele de astăzi și mîine, spre a fi
discutat acest supliment și votat. Și, în acest caz, integrăm agenda pentru zilele de
astăzi și de mîine.
Dacă sînt propuneri?
Microfonul nr.4.
3
Domnul Veaceslav Ioniţă – Fracţiunea PLDM:
Domnule Președinte,
...