Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 7 noiembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova).
2. Informarea deputaților, de către domnul Președinte al Parlamentului Igor
Corman, despre validarea, prin Hotărîrea nr.35 din 7 noiembrie 2013 a Curții
Constituționale, a mandatului de deputat în Parlament al candidatului supleant pe
lista Partidului Democrat din Moldova domnul Ion Stratulat.
3. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.355 din
4 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
penal – art.84,158 165 ș.a.; Codul de procedură penală – art.1328, 1342 ). Pentru
lectura a doua, proiectul de Lege nr.355 a fost comasat cu proiectul de Lege nr.357
din 4 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – 316, Codul de procedură penală – art.90, 110, 215).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.362 din 9 septembrie 2013 privind ratificarea Convenției
dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea
dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și
pe proprietate.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.366 din 13 septembrie 2013 privind formularea unor
declarații la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea
automatizată a datelor cu caracter personal.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.417 din
25 octombrie 2013 pentru modificarea unor acte legislative (Legea fondului rutier
– art.1; Regulamentul cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier –
pct.37).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.413 din 23 octombrie
2013 cu privire la declararea anului 2014 – Anul Dumitru Matcovschi.
9. Prezentarea raportului privind activitatea Consiliului Coordonator al
Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2012. Proiectul nr.234 din
5 februarie 2013. (Raportor – Marian Pocaznoi, președintele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.)
2
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.443 din 7 noiembrie
2013 cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului al
Republicii Moldova pentru anul 2012.
11. Răspuns la întrebarea domnului deputat Mihai Godea cu privire la
prezentarea informației referitor la tratarea bolnavilor de paralizie care au atins
vîrsta de 18 ani. (Raportor – Mihai Ciocanu, viceministru al sănătății.)
12. Răspuns la întrebarea domnului deputat Gheorghe Brega cu privire la
prezentarea informației referitor la scumpirea medicamentelor și la importul
dispozitivelor medicale. (Raportor – Mihai Ciocanu, viceministru al sănătății.)
13. Răspuns la întrebarea domnului deputat Mihai Godea cu privire la
prezentarea informației referitor la lucrările de construcție efectuate pe str.
Grădinilor nr.60, municipiul Chișinău. (Raportor – Vasile Radu, șef al Inspecției
de Stat în Construcții.)
14. Răspuns la întrebarea domnului deputat Ion Ceban cu privire la
prezentarea informației referitor la lucrările de reparație capitală efectuate
necalitativ în Școala de Arte ”Valeriu Poleakov” din municipiul Chișinău.
(Raportor – Vasile Radu, șef al Inspecției de Stat în Construcții.)
15. Întrebări.
16. Declarația domnului deputat Mihai Godea.
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Andrian
Candu, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Vă rog să vă ocupați locurile.
Și rog Secretariatul să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dim
...