Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MARTIE 2014
Ședința din ziua de 14 martie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.49 din
7 februarie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (Legea culturilor nucifere
– art.13, 14, 16, 17; Legea nr.1333-XIV din 27.10.2000 – pct.2; ș.a.).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.4 din 9 ianuarie 2014 privind modificarea anexei la Legea
nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror
terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.18 din
24 ianuarie 2014 cu privire la energia termica și promovarea cogenerării.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.34 din
4 februarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.7, 901, 103, 108 ș.a.; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.7,
131; ș.a.).
7. Dezbatere proiectului de Lege nr.94 din 6 martie 2014 pentru modificarea
și completarea Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul
populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6 ș.a.).
Dezbaterile asupra proiectului de Lege nr. 94 nu s-au încheiat din lipsă de cvorum.
Ședința începe la ora 10.10.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Rog, Secretariatul,
Să anunțați prezența.
2
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ghilețchi Valeriu – în delegație, Reidman Oleg, Vieru Boris –
din motive de sănătate, Botnariuc Tatiana, Dodon Igor, Vlah Petru.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc
Stimați colegi,
Ordinea de zi noi am aprobat-o în ședința de ieri. Cîteva chestiuni referitoare
la ordinea de zi. Am aici o solicitare privind introducerea în ordinea de zi a unui
proiect tehnic, care vizează modificarea și completarea componenței nominale a
unor comisii permanente, și este proiectul cu nr.3. Deci eu propun ca să îl
introducem în ordinea de zi. Cine este pentru rog să voteze. Propunerea este
acceptată.
Deci, am spus, este vorba de modificarea componenței nominale a unor
comisii permanente. Vă rog, Secretariatul, să vadă dacă este difuzat tuțuror
deputaților, să știe toată lumea. Pînă cînd îl vom discuta, să aibă toți deputații,
desigur.
De asemenea, vă informez: Comisia politică externă și integrare europeană
a venit cu o solicitare ca audierile parlamentare privind derularea negocierilor
asupra Agendei de Asociere „Republica Moldova – Uniunea Europeană” din motiv
că raportorii sînt implicați în cadrul unei vizite care are loc astăzi la Chișinău, ca să
fie amînată pentru săptămîna viitoare, da, doamna Guțu? (Vorbește cineva din
sală.)
Acuși, ajungem. Eu am să supun votului și această propunere, ca acest
subiect să fie transferat pentru săptămîna viitoare. Cine este pentru rog să voteze.
Majoritatea deputaților au acceptat această propunere.
Și ultima se referă la introducerea în ordinea de zi a proiectului nr.94 din
6 martie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu
privire la recensămîntul populației și a locuințelor din 
...