Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 17 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.680 din
14 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie
2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului (art.3, 4, 5, ş.a.).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2537 din 22 septembrie 2010 pentru modificarea anexei nr.3
la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativteritorială
a Republicii Moldova.
5. Dezbaterea și aprbarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2575 din
23 septembrie 2010 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.2538
din 22 septembrie 2010 cu privire la modificarea Legii nr.451-XV din 30 iulie
2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (anexa).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectură a doua a proiectului de Lege nr.236 din
2 februarie 2011 pentru modificarea articolului 16 din Codul audiovizualului al
Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectură a doua a proiectului de Lege nr.1928
din 28 iunie 2010 cu privire la modificarea articolului 15 din Legea nr.108-XIII din
17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova.
9. Răspuns la întrebarea adresată de către doamna Elena Frumosu.
(Raportor – Gheorghe Postică, viceministru al culturii).
10. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 24 martie – 1 aprilie 2011.
11. Întrebări.
2
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Rog Secretariatul să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 88 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Liliana Palihovici, Victor Bodiu, Igor Corman, Anatolie Ghilaș, Valeriu
Streleț – în delegație; Ghenadie Ciobanu – din motive de sănătate; Ion Butmalai,
Vadim Cojocaru, Valeriu Guma, Chiril Lucinschi, Gheorghe Popa, Victor Popa,
Vasili Șova.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Da, am notat.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii
Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Pentru început, stimați colegi, înainte de a purcede la subiectele noastre și
procedurale de organizare a ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, sîntem cu
toții martorii, drept că la distanță, acelor evenimente dramatice care se produc în
Japonia, e vorba de mii și mii de victime.
În acest context, indiferent de distanța la care ne aflăm, dar ținînd cont de
faptul că Statul Nipon mereu a asistat și a ajutat Republica Moldova pe linia
diferitor programe, proiecte, a fost și rămîne a fi unul dintre cei mai importanți
donatori, dar dincolo de această dimensiune, vorbim de dimensiunea umană, vin cu
propunerea să ținem un minut de reculegere în memoria victimelor acestor dezastre
naturale. (Se păstrează un minut de reculegere.)
Mulțumesc.
La fel la acest subiect, stimați colegi, nu sînt pe poziția să dau indicații, să
vin cu instrucțiuni fiindcă ține de bunăvoința și de decizia individuală a deputaților,
a grupurilor parlamentare, dar gîndesc că ar fi un gest de bunăvoință și de
solidaritate dacă parlamentarii vor dona din salariul lor pentru 
...