Oferă ajutor refugiaților din Ucraina. Click pe Dopomoha.Md pentru participare.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 24 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.214
din 1 februarie 2011 pentru modificarea articolului 28 din Legea nr.1245-XV din
18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.457
din 22 februarie 2011 pentru modificarea articolului 40 al Legii nr.416-XII din
18 decembrie 1990 cu privire la poliţie.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1993 din 2 iulie 2010
pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu
privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în
Republica Moldova (pct.1).
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului Parlamentului
Secretariatul, rog să se anunțe prezența deputaților în sală.
Domnule Ganaciuc, vă rog.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 88 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Vladimir Lupan, Grigore Petrenco – în delegație; Victor Popa – la
cerere; Ghenadie Ciobanu, Gheorghe Popa – din motive de sănătate; Iurie
Bolboceanu, Valeriu Ghilețchi, Mihai Ghimpu, Nicolae Juravschi, Chiril
Lucinschi, Mihail Poleanschi, Vladimir Saharneanu, Boris Vieru.
2
Domnul Marian Lupu:
O mică greșeală tehnică, probabil, înregistrarea s-a produs după ce au fost
luate aceste date.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă.
Rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii Moldova. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
La ordinea de zi vreau să fac un anunț. Subiectul nr.4, proiectul 1672, care a
fost inițial inclus pentru examinare în lectura a doua în cadrul ședinței din ziua de
astăzi, îl vom examina săptămîna viitoare, pînă la sfîrșitul acestui program
bisăptămînal, pînă la 1 aprilie 2011.
La fel, subiectul nr.5, care era inițial inclus în proiect pentru una din aceste
zile 29 – 30, va fi, la fel, examinat pînă la finele acestui program bisăptămînal, pînă
la 1 aprilie. Adică, ne mișcăm doar pe zile și nicidecum nu le excludem din
programul aprobat de către plenul Parlamentului.
Alte propuneri la ordinea de zi?
Microfonul nr.2.
Doamna Elena Bodnarenco – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Propunem includerea în ordinea de zi a proiectelor cu conținut social, inițiate
încă în perioada februarie – iulie 2010, după cum urmează: proiectul nr.2057 din
7 iulie 2010, care prevede majorarea alocațiilor persoanelor cu dizabilități și a
copiilor în cazul pierderii întreținătorului; proiectul nr.1373 din 7 mai 2010, care
propune majorarea indemnizației unice la nașterea copilului; proiectul nr.1383 din
7 mai 2010, care prevede unele măsuri suplimentare de protecție a persoanelor care
au la îngrijire copii mici, persoane cu dizabilități și în etate, și proiectul nr.1441 din
12 mai 2010, care prevede instituirea ajutorului pentru închirierea spațiului locativ
familiilor tinere.
Domnul Marian Lupu:
Da. Microfonul nr.3.
Domnul Alexandr Petkov – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Cerem convocarea ministrului culturii ca să ne explice: în baza cărui drept
este profanată memoria miilor de voluntari moldoveni, participanți la luptele de la
Șipca, prin distrugerea monumentului istoric, ocrotit de stat, în Parcul Rîșcani?
Vreau să vă reamintesc, stimată asistență, că la sute de kilometri de
Moldova
...