Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2011
Ședința din ziua de 14 aprilie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Depunerea jurămîntul judecătorului Curții Constituționale a Republicii
Moldova, desemnat de Guvern prin Hotărîrea nr.257 din 8 aprilie 2011.
(Jurămîntul este depus de domnul Alexandru Tănase.)
4. Audieri parlamentare privind executarea Hotărîrii Parlamentului nr.159
din 8 iulie 2010 asupra raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor
și consecințelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009:
 prezentarea raportului de către ministru al afacerilor interne domnul
Alexei Roibu.
 prezentarea raportului de către domnul vicedirector al Serviciului de
Informații și Securitate Valentin Dediu.
 prezentarea raportului de către domnul Procuror General al Republicii
Moldova Valeriu Zubco.
 prezentarea raportului de către domnul preşedinte al Consiliului Superior
al Magistraturii Nicolae Timofti.
 prezentarea raportului de către domnul viceministru al justiţiei,
reprezentantul permanent al Guvernului în Parlament Oleg Efrim.
5. Runda dezbaterilor, întrebări – răspunsuri.
6. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.846 din 1 aprilie 2011 pentru
completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire
la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica
Moldova (pct.1). Amînarea adoptării acestui proiect în cadrul unei alte ședințe a
Parlamentului.
Ședința începe la ora 12.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Secretariatul,
Vă rog să fie anunțată prezența.
2
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 77 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Gheorghe Anghel, Gheorghe Brașovschi, Iurie Chiorescu, Zinaida
Chistruga, Maria Ciobanu, Serghei Filipov, Valeriu Ghilețchi, Ana Guțu, Stella
Jantuan, Nasu Maria, Liliana Palihovici, Grigore Petrenco, Constantin Starîș,
Valentina Stratan, Petru Știrbate, Boris Vieru – în delegație; Victor Popa –
concediu medical; Tatiana Botnariuc, Oxana Domenit, Eduard Mușuc, Oleg
Bodrug. A, ați venit. Și domnul Mihai Ghimpu.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.) Mulțumesc.
Stimați colegi,
Pentru ședința de astăzi, readuc aminte că săptămîna trecută, a fost pusă în
discuție și acceptată, cu majoritatea voturilor, în cadrul ședinței Biroului
permanent, a organizării audierilor parlamentare privind executarea Hotărîrii
Parlamentului nr.159 din 8 iulie 2010, audieri în legătură cu evenimentele din
data de 7 aprilie 2009.
Țin să constat că această decizie a Biroului permanent este în vigoare,
procedura îmi impune necesitatea de a supune votului plenului Parlamentului acest
lucru. Deoarece, readuc aminte, în cadrul ultimei ședințe a plenului Parlamentului,
nici una din propunerile înaintate la acest subiect nu a întrunit majoritatea de
voturi.
Dincolo de acest subiect unic pe ordinea de zi vreau să vă anunț că o să vă
propun dumneavoastră o procedură, una foarte scurtă, potrivit legislației în vigoare,
depunerea jurămîntului judecătorului Curții Constituționale a Republicii Moldova.
Recent, Guvernul, potrivit legii, l-a numit în calitate de judecător la Curtea
Constituțională pe domnul Alexandru Tănase. Și, la fel, potrivit cadrului legal,
domnul Tănase trebuie să depună jurămîntul în fața Parlamentului.
Alte propuneri, vă rog.
Microfonul nr.4.
Doamna Corina Fusu – Fracțiunea PL:
Stimate domnule Președinte,
Rog să includeți pe or
...