Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 4 iulie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.430 din
31 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea Constituției Republicii
Moldova (art. 70 alin.(3), art.71). În urma votării nominale în lectura a doua,
proiectul nr. 430 nu a întrunit numărul necesar de voturi de 2/3 pentru a modifica
Constituția.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.163 din
24 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la zonele economice libere – art.2, 3, 5, 7; Codul vamal – art.91).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.222 din
11 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie
1997 privind societățile pe acțiuni (art. 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15 ș.a.).
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.191 din
26 mai 2014 privind cerințele de proiectare ecologică aplicabile produselor cu
impact energetic.
6. Dezbaterea și respingerea proiectului nr.235 din 18 iunie 2014 –
moțiunea simplă asupra stării grave criminogene în țară, politicilor în domeniul
apărării ordinii și securității publice, precum și activității Ministerului Afacerilor
Interne.
7. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului, asistată de domnul Oleg Bodrug, vicepreședinte al Parlamentului.
Doamna Liliana Palihovici:
Secretariatul,
Să anunțați prezența în sală.
2
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Corman Igor – în delegație; Vieru Boris – din motive de
sănătate; Barbulat Mihail, Candu Andrian, Mironic Alla, Șupac Inna, Vlah Irina –
la cerere; Ceban Ion.
Doamna Liliana Palihovici:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul de Stat. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Ordinea de zi a fost aprobată ieri, astăzi vom examina proiectele aprobate de
către plenul Parlamentului în ședința precedentă.
Înainte de a purcede la dezbaterea proiectelor din ordinea de zi, vreau să
anunț că astăzi este Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii. Să felicităm
poporul american (aplauze) cu cele mai bune urări de bine din partea Republicii
Moldova.
Stimați colegi,
Astăzi avem în ordinea de zi șapte subiecte.
De procedură.
Domnul Saharneanu.
Domnul Vladimir Saharneanu:
Eu vreau să vă anunț o veste tristă: a încetat din viață unul dintre cei mai
vechi trudnici ai Televiziunii – Ștefan Culea. Cel mai vechi crainic al Televiziunii
Naționale. Rog să îi cinstim memoria printr-un moment de reculegere. (Se
păstrează un minut de reculegere.)
Doamna Liliana Palihovici:
Mulțumesc.
Primul proiect în ordinea de zi pentru astăzi este proiectul de Lege nr.430
din 31 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea Constituției Republicii
Moldova.
Înainte de a purcede la dezbaterea acestui proiect, vreau să vă informez
despre procedura de dezbatere a proiectului. Conform Regulamentului
Parlamentului, în articolul 79 este descrisă procedura de dezbatere a proiectelor de
legi constituționale în primă lectură, unde este scris clar că:
„(1) Dezbaterea în primă lectură a proiectului de lege constituțională constă
în: a) audierea raportului comisiei permanente sesizate în fond sau a comisiei
speciale; b) luări de cuvînt ale deputaților, reprezentînd toate fracțiunile
parla
...