Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 17 iulie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Alocuțiunea în Parlamentul Republicii Moldova a E.S. doamna Anne
Brasseur, Preşedinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
3. Runda de întrebări – răspunsuri.
4. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.118
din 21 martie 2014 pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.499-XIV din
14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 253
din 30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
cu privire la știință și inovare – art.157; Legea cu privire la sistemul de salarizare
în sectorul bugetar – art. 1, 3, 6 ș.a.; Legea privind sistemul de salarizare a
funcționarilor publici – art. 1, 3, 6, 8, 9 ș.a.; ș.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.254
din 30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma
catastrofei de la Cernobîl – art. 211; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a
persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne –
art.65, 651 ș.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.352
din 2 septembrie 2013 cu privire la locuințe.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.282 din 9 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la participarea Republicii
Moldova în cadrul Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și
inovare (2014 – 2020) – Orizont 2020.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.121 din
24 martie 2014 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.255
din 30 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.1591-XV din
26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de
2
pensii stabilite în sistemul public de asigurări sociale (Titlul Legii, art. 12, 13,14, 2,
5).
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.296 din
2 iulie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
electoral – art.1, 16, 19 ș.a.; Codul penal – art.1812; ș.a.).
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a treia a proiectului nr.267 din
14 iunie 2013 al Codului transporturilor rutiere.
14. Dezbaterea, adoptarea în lectura a doua și în lectură finală a proiectului
nr.260 din 1 iulie 2014 al Codului educației al Republicii Moldova
15. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.191
din 26 mai 2014 privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile
produselor cu impact energetic.
16. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.541
din 30 decembrie 2013 privind regimul articolelor pirotehnice. Dezbaterile asupra
proiectului nr.541 au avut loc într-o ședință anterioară, la ședința de astăzi acesta
fiind supus doar votului.
17. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.116
din 20 martie 2014 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului.
18. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.281 din
9 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la asociațiile obștești – art.4, 36; Legea privind Serviciul de Informații și
Securitate al Republicii Moldova – art.7, 71, 72; ș.a.). Dezbaterile asupra proiectului
nr.281 au avut loc într-o ș
...