Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 22 iulie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Domnul Prim-ministru al Republicii Moldova Iurie Leancă prezintă un
pachet de proiecte de lege pentru care Guvernul își angajează răspunderea în fața
Parlamentului:
– proiectul de Lege nr.307 din 21 iulie 2014 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească –
anexa nr.3; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.19; ș.a.);
– proiectul de Lege nr.308 din 21 iulie 2014 cu privire la răspunderea
disciplinară a judecătorilor;
– proiectul de Lege nr.309 din 21 iulie 2014 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea cu privire la prevenirea și combaterea
spălării banilor și finanțării terorismului – art.14; Legea contenciosului
administrativ – art.21);
– proiectul de Lege nr.310 din 21 iulie 2014 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare – art.3, 6, 10 ș.a.;
Legea cu privire la gaj – art.8; ș.a.);
– proiectul de Lege nr.303 din 21 iulie 2014 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Codul fiscal, Titlul III, art.102; Legea cu privire
la gaj – art.2, 4, 6 ș.a.; ș.a.);
– proiectul de Lege nr.302 din 21 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii
combinate a mărfurilor;
– proiectul Legii nr.311 din 21 iulie 2014 finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale;
– proiectul de Lege nr.312 din 21 iulie 2014 pentru modificarea și
completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23 decembrie 2013
(art.1, 2, 4 ș.a.);
– proiectul de Lege nr.305 din 21 iulie 2014 pentru modificarea Legii
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr.329 din 23 decembrie 2013
(art.1, anexa nr.1, anexa nr.2);
2
– proiectul de Lege nr.306 din 21 iulie 2014 pentru modificarea Legii
fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2014 nr.330 din
23 decembrie 2013 (art.1, anexa nr.1);
– proiectul de Lege nr.304 din 21 iulie 2014 cu privire la organizarea și
funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
3. Dezbaterea în lectura a doua proiectului de Lege nr.2474 din 26 octombrie
2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar –
art.71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.). Procedura de
vot asupra proiectului de Lege nr. 2474 se transferă pentru o altă ședință.
Ședința începe la ora 9.16.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Serghei Sîrbu și
Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, stimați colegi.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Rog Secretariatul să anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 53 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații Fracțiunii Partidului Comuniștilor, de asemenea deputații:
Vieru Boris – din motive de sănătate; Greceanîi Zinaida – la cerere; Bolobceanu
Iurie, Botnariuc Tatiana, Brașovschi Gheorghe, Ceban Ion, Dodon Igor, Grișciuc
Simion, Ioniță Veaceslav, Jantuan Stella, Mișin Vadim – concediu, Sîrbu Oleg,
Zaporojan Lilian.
Domnul Igor Corman:
Deci o rectificare, a mai apărut un coleg. 54 de deputați sînt prezenți în sală.
Domnul Ceban a intrat acum în sală.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Domnilor deputați,
Ieri, Executivul a aprobat o Hotărîre privind angajarea Guvernului în fața
Parlamentului pe marginea a 11 proiecte de lege. Conform procedurilor, conf
...