Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2011
Ședința din ziua de 15 iulie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi. (Votarea propunerilor.)
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1631 din 14 iulie
2011 privind demisia unui deputat în Parlament.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.456
din 22 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.155, 1581, 423,
4231).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1206
din 18 mai 2011 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.263, 294, 2941 ş.a.).
6. Dezbaterea în lectura a doua și remiterea în comisie a proiectului de
Lege nr. 1272 din 27 mai 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea taxei de stat; Legea privind rezervele materiale de stat şi de
mobilizare – art.1, 6, 9 ş.a.).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1499
din 29 iunie 2011 pentru modificarea articolului 55 din Legea nr.847-XIII din
24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1329 din 7 iunie 2011 pentru ratificarea Convenţiei privind
asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1330 din 7 iunie 2011 pentru ratificarea Protocolului de
modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie
fiscală.
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1262
din 26 mai 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la poliţie – art.12, 13; Legea taxei de stat – art.2, 3, 4; Legea cu privire la
statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în RM ş.a.).
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.910 din 7 aprilie 2011 privind reintroducerea a 30 de filme
2
în Fondul de film către S.A. ”Moldova-Film” de la Centrul cinematografic
„A.Dovjenko” din Ucraina.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectul de Hotărîre nr.1906 din 25 iunie 2010
pentru aprobarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
E deja 10.02. Rog să vă ocupați locurile.
Și, Secretariatul, rog, să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – Secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 54 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Apostolachi Iurie, Cobzac Grigore, Furdui Simion, Fusu
Corina, Țap Iurie. De asemenea, nu s-au înregistrat deputații Fracțiunii Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
54 de deputați în sală. Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să
onorăm Drapelul de Stat al Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al
Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Suplimentar la ordinea e zi, pe care am aprobat-o cu dumneavoastră anterior,
propunerea Comisiei juridice, numiri și imunitîți este să includem pe ordinea de zi
și un proiect de Hotărîre a Parlamentului nr.1631 privind constatarea vacanței
funcției de deputat. Este vorba de domnul Vasili Panciuc, care a fost ales în calitate
de primar la Bălți. Este o chestiune tehnică. De aici inter
...