Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2015
Ședința din ziua de 12 februarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Declararea deschiderii ședinței și a sesiunii ordinare de primăvară a
Parlamentului de legislatura a XX-a. (Intonarea Imnului de Stat al
Republicii Moldova. Onorarea Drapelului de Stat al Republicii
Moldova.)
3. Luare de cuvînt a doamnei deputat Zinaida Greceanîi – Fracțiunea
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
4. Luare de cuvînt a domnului deputat Valeriu Streleț – Fracțiunea
Partidului Liberal Democrat din Moldova.
5. Luare de cuvînt a doamnei deputat Violeta Ivanov – Fracțiunea
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
6. Luare de cuvînt a domnului deputat Marian Lupu – Fracțiunea
Partidului Democrat din Moldova.
7. Luare de cuvînt a domnului deputat Mihai Ghimpu – Fracțiunea
Partidului Liberal.
8. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
9. Prezentarea Programului de activitate și a întregii liste a
Guvernului în cadrul proiectului nr.175 din 9 februarie 2015.
Prezintă domnul Iurie Leancă, candidat desemnat pentru funcția de
Prim-ministru al Republicii Moldova.
10. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre a Parlamentului
nr.29 din 12 februarie 2015 pentru acordarea votului de încredere
Programului de activitate şi întregii liste a Guvernului.
11. Luări de cuvînt asupra Programului de activitate și întregii liste a
Guvernului.
2
Ședința începe la ora 10.10.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Onorat Plen,
Stimați colegi,
Vă rog frumos să luați locurile în sală. La fel, acei invitați și prezenți, vă rog
frumos să luați locurile toți.
Vă salut, în primul rînd, și rog să fie anunțată prezența de Secretariat.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 deputați, și-au înregistrat prezența 98 deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Dolință Alla, Vlah Irina – cerere; Chirtoacă Dorin.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc frumos.
Constat ședința de astăzi fiind deliberativă și declar ședința și sesiunea
ordinară a Parlamentului deschisă. Rog să onorăm Drapelul de Stat și Imnul de Stat
al Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Se
intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc frumos.
Dați-mi voie să salut prezența reprezentanților Corpului diplomatic,
reprezentanților societății civile, a autorităților centrale.
Onorată asistență,
Deoarece sîntem la începutul sesiunii de primăvară, tradiționale sînt luările
de cuvînt din partea fracțiunilor. Conform prevederilor articolului 105 alineatul (2)
din Regulamentul Parlamentului, durata acestor luări de cuvînt nu poate depăși
7 minute. Dacă nu există alte propuneri, atunci propun să începem.
Și eu ofer cuvîntul doamnei Zinaida Greceanîi, președintele Fracțiunii
parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.
Vă rog, la tribuna centrală.
Doamna Zinaida Greceanîi:
Stimate domnule Președinte al Parlamentului,
Stimați colegi deputați,
Onorată asistență, invitați,
Permiteți-mi din numele celei mai mari fracțiuni a Parlamentului Republicii
Moldova, Fracțiunea Partidului Socialiștilor, să vă felicit, în sfîrșit, cu deschiderea
sesiunii de primăvară–vară și să vă îndemn să depunem toate eforturile pentru a
3
îndreptăți încrederea pe care ne-au acordat-o concetățeni noștri la 30 noiembrie
trecut.
Nu cred că în sală se află vreun deputat care n-ar fi conștient de gravitatea
situației în care se află actualmente poporul moldovenesc. Și, desigur, sînt
convinsă că toți colegii deputați știu cine poartă responsabilitatea pentru halul în
care s-a pomenit
...