Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2015
Ședința din ziua de 18 februarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. 
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Prezentarea Programului de activitate și a întregii liste a Guvernului
în cadrul proiectului nr.227 din 17 februarie 2015. Prezintă domnul
Chiril Gaburici, candidat desemnat pentru funcția de Prim-ministru
al Republicii Moldova.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.33 din
18 februarie 2015 pentru acordarea votului de încredere
Programului de activitate şi întregii liste a Guvernului.
5. Luări de cuvînt asupra Programului de activitate și întregii liste a
Guvernului.
6. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.31 din 18 februarie 2015
privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea situației
de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile
întreprinse privind stabilizarea cursului de schimb al leului
moldovenesc în raport cu valutele internaționale și situația de la
Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Procedura de vot a
proiectului nr.31 se transferă pentru ședința din ziua de vineri,
20 februarie 2015.
Ședința începe la ora 14.08
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Onorat Plen,
Buna ziua.
Rog deputații să-și ia locul, iar Secretariatul să anunțe prezența deputaților,
pentru a verifica cvorumul și a începe lucrările acestei ședințe.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
2
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 deputați, și-au înregistrat prezența 96 deputați. Nu și-au înregistrat
prezența: Vlah Irina – cerere, Juravschi Nicolae – prezent, Smirnov Eduard –
concediu medical, Tomai Ion, Chirtoacă Dorin.
Domnul Andrian Candu:
Văd, domnul Juravschi este. 97 – astăzi.
Constat ședința de astăzi ca fiind una deliberativă. O declar deschisă. Rog să
onorăm Drapelul de Stat al Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al
Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Pentru ședință, înainte de a porni pe ordinea de zi, dați-mi voie să salut
prezența reprezentanților Corpului diplomatic, la fel și reprezentanților societății
civile și șefilor autorităților centrale. Vă salutăm și „Bine ați venit” în ședința
plenară.
În conformitate cu decizia Biroului permanent, avem o singură chestiune
astăzi pe ordinea de zi, cea legată de dezbaterea, examinarea Programului de
guvernare și a Listei… componența Guvernului. Dacă sînt alte propuneri, rog să
le… da.
Domnul Reidman,
Vă rog frumos.
Domnul Oleg Reidman:
Domnul este primul.
Domnul Andrian Candu:
Cu un act de gentelman.
Domnul Dodon.
Domnul Igor Dodon:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.
Astăzi sîntem în prima ședință plenară a săptămînii de lucru și, conform
articolului 46 punctul 1, în prima ședință plenară a săptămînii de lucru poate fi
modificată ordinea de zi. De aceea, conform Regulamentului Parlamentului,
propunem pentru a include primul subiect în ordinea de zi: Hotărîrea privind
constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea situației de pe piața financiară
și valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse în ceea ce ține de situația la
BEM, Banca Socială, Unibank.
Vă rugăm, domnule Președinte, acest subiect să fie pus la vot în plenul
Parlamentului, conform Regulamentului Parlamentului articolul 46 punctul 1.
Vă mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
3
Am să anunț onoratul Plen că am primit un astfel de demers în calitate de
Președinte al Parlamentului. Un astfel de demers a fost expediat astăzi Comisiei
juridice, numiri și imunități, pentru examinare și pentru dezbateri. Formarea
comisiilor ține și de Comisia juridică, numiri și imunități. Iată de ce nu consider
n
...