Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2015
Ședința din ziua de 27 februarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.20 din 30 ianuarie 2015 pentru ratificarea Acordului privind
participarea Republicii Moldova la Programul UE
„Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și
mijlocii (COSME 2014–2020)”.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.16 din 21 ianuarie 2015 privind
ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și restructurarea
infrastructurii feroviare.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.24 din 5 februarie 2015 pentru
modificarea Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI
din 28 decembrie 2006 (art.90, 92).
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.21 din
30 ianuarie 2015 cu privire la declararea anului 2015 Anul
Veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei 1941–1945.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.38 din
25 februarie 2015 pentru constituirea unei comisii speciale
permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și
proprietate și al declarațiilor de interese personale ale
președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.39 din
25 februarie 2015 privind modificarea componenței nominale a
unor comisii permanente ale Parlamentului.
9. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.607 din
9 martie 2011 pentru completarea Hotărîrii Parlamentului
nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele
comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în
Republica Moldova.
10. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1664 din 12 iulie
2012 privind modificarea Anexei nr.1 din Titlul IV al Codului
fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
11. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.56 din
11 februarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.414-
XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
12. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.232 din 6 iunie
2013 pentru modificarea articolului 124 al Codului muncii al
Republicii Moldova nr.154 din 28 martie 2003.
13. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.1806 din 28 mai
2008 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.51, 10, 11 ş.a.;
Legea cu privire la medicamente – art.3, 5, 7 ş.a.).
14. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.236 din 10 iunie
2013 pentru completarea articolului 14 alineatul (2) din Legea
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică
locală.
15. Prezentarea și dezbaterea Raportului cu privire la activitatea
Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica
Moldova în anul 2013 în cadrul proiectului nr.155 din 31 ianuarie
2014. Prezintă domnul Dinu Ciocan, Președintele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
16. Prezentarea și dezbaterea Raportului cu privire la activitatea
Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica
Moldova în anul 2014 în cadrul proiectului nr.124 din 31 ianuarie
2015. Prezintă domnul Dinu Ciocan, Președintele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului.
17. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.42 din 27 februarie 2015 cu
privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al
Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2013. Din
lipsă de cvorum, dezbaterile s-au întrerupt.
18. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.43 din 27 februarie 2015 cu
privire la Rap
...