Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2015
Ședința din ziua de 5 martie 2015 continuarea ședinței din 27 februarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Continuarea ședinței din 27 februarie 2015 care a fost întreruptă
din lipsă de cvorum.
2. Se ia act de Raportul cu privire la activitatea Consiliului
Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul
2013 în cadrul proiectului nr.155 din 31 ianuarie 2014. Raportul a
fost prezentat și dezbătut în ședința plenară a Parlamentului din
27 februarie 2015.
3. Se ia act de Raportul cu privire la activitatea Consiliului
Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul
2014 în cadrul proiectului nr.124 din 31 ianuarie 2015. Raportul a
fost prezentat și dezbătut în ședința plenară a Parlamentului din
27 februarie 2015.
4. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.42 din 27 februarie 2015 cu
privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al
Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul 2013. Proiectul
a fost prezentat și dezbătut în ședința plenară a Parlamentului din
27 februarie 2015. Urmare a discuțiilor, s-a decis comasarea
acestuia cu proiectul de hotărîre nr.43, proiectul de hotărîre nr.42
fiind ca proiect de alternativă.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.43 din
27 februarie 2015 cu privire la Raportul anual al Consiliului
Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova pentru anul
2014. Proiectul a fost prezentat și dezbătut în ședința plenară a
Parlamentului din 27 februarie 2015. Urmare a discuțiilor, s-a decis
comasarea acestuia cu proiectul de hotărîre nr.42, proiectul de
hotărîre nr.43 fiind ca proiect de bază.
Ședința începe la ora 10.12.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
2
Domnul Andrian Candu:
Bună dimineața, dragi colegi.
Vă rog frumos luați locul.
Iar Secretariatul Parlamentului să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că, la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 deputați, și-au
înregistrat prezența 91 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Balmoș Galina,
Greceanîi Zinaida, Vlah Irina, Voronin Vladimir – cerere, Ghimpu Mihai,
Juravschi Nicolai – concediu medical; Ghilețchi Valeriu – concediu; Apostol Ion,
Dudoglo Nicolai, Labuneț Anatolie. Nu s-au înregistrat, eu am numit.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Săptămîna trecută, a fost întreruptă ședința din data de 27 februarie. Eram în
procesul sau în pregătirea pentru a vota acele rapoarte de activitate ale CCA. Iată
de ce, potrivit procedurii, continuăm ședința de săptămîna trecută și ulterior o vom
închide și vom deschide alta. Din lipsă de cvorum, vă readuc aminte, acea ședință a
fost întreruptă. Iată de ce, din cîte înțeleg, au fost unele amendamente la ambele
proiecte de hotărîri. Vorbim despre proiectul nr. 155 și proiectul nr. 42.
Doamna Liliana Palihovici,
Vă rog frumos.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
La ședința precedentă am propus amendamentul că la proiectul Hotărîrii
nr. 100... nu, nr. 155 din... pentru raportul pe 2014 să-l completăm cu un articol. Eu
vreau propunerea... atunci nr. 124... pentru 2014, raportul pentru 2014..., proiectul
Hotărîrii să-l completăm cu un articol 3 suplimentar, ați observat că este și o
greșeală: sînt prevăzute articolele 1, 2 și 4, să fie completat cu articolul 3, cu
următorul conținut:
„Parlamentul va crea un grup de lucru pentru amendarea legislației în
domeniul audiovizualului, conform propunerilor CCA și ale deputaților din
Parlament”.
Domnul Andrian Candu:
De procedură, stimate domnule Filat. Poftiți.
Domnul Vladimir Filat:
Domnule Președinte al Parlamentului,
3
Stimați colegi deputați,
Nu este de procedură. Acum 23 de ani, în data de 2 martie, atunc
...