Oferă ajutor refugiaților din Ucraina. Click pe Dopomoha.Md pentru participare.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – APRILIE 2015
Ședința din ziua de 9 aprilie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Mesajul de felicitare a Înalt Preasfințitului Vladimir – Mitropolit
al Chișinăului și al Întregii Moldove cu prilejul sfintelor sărbători
de Paște.
3. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei. 11–18
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.134 din 8
aprilie 2015 cu privire la desemnarea în funcție a unui membru al
Comisiei de certificare (Ruslan Berzoi).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.106 din 31 martie 2015 pentru
modificarea Legii nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la
Curtea Constituțională.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.104 din 30 martie 2015 pentru
ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și
Organizația Europeană de Brevete privind validarea brevetelor
europene (Acord de Validare).
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.115 din 1 aprilie 2015 pentru
ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și
Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea
pentru dezvoltare.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.123 din 2 aprilie 2015 pentru
aderarea Republicii Moldova la Convenția privind garanțiile
internaționale în materie de echipamente mobile.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.124 din 2 aprilie 2015 pentru
ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea
2
Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul
„Europa Creativă”: programul UE pentru sectoarele culturale şi
creative şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană în subprogramul „Media” al Programului
„Europa Creativă”.
10. Prezentarea, de către domnul Prim-ministru al Republicii
Moldova Chiril Gaburici, a pachetului de proiecte de lege pentru
care Guvernul își angajează răspunderea în fața Parlamentului:
– proiectul de Lege nr.135 din 8 aprilie 2015 pentru modificarea
și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea cu privire la
întreprinderea de stat – art.131; Legea privind societățile pe
acțiuni – art.89; Codul fiscal – art.5, 7, 8 ș.a.) politica bugetarfiscală
pe anul 2015;
– proiectul Legii nr.136 din 8 aprilie 2015 bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2015;
– proiectul Legii nr.137 din 8 aprilie 2015 fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015;
– proiectul Legii nr.138 din 8 aprilie 2015 bugetului de stat pe
anul 2015.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului nr.139 din 9 aprilie 2015 privind modificarea și
completarea articolului 47 din Codul electoral.
12. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege
nr.296 din 2 iulie 2013 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Codul electoral – art.1, 16, 19 ș.a.; Codul penal
– art.1812 ș.a.).
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.126 din 3
aprilie 2015 cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2015.
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.133 din 8
aprilie 2015 privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al
Curții Supreme de Justiție și președinte al Colegiului civil,
comercial și de contencios administrativ (Svetlana Filincova).
15. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.47 din 4 martie 2015 privind
importul unor bunuri speciale.
3
16. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.48 din 4 martie 2015 privind
importul unui autovehicul.
17. Dezbate
...