Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 5 noiembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei. 4–19
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.235 din 2 iunie 2015 privind
importul unor obiecte de cult religios.
4. Dezbateri asupra proiectului de Hotărîre nr.341 din 29 septembrie
2015 privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru
selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru
protecția drepturilor copilului. La propunerea unuia dintre autori,
proiectul nr.341 se retrage din ordinea de zi.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.234 din 1 iunie
2015 pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de
stat pe anul 2014.
6. Dezbaterea Raportului Curții de Conturi nr.1863 din 9 octombrie
2014 asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare
publice și a patrimoniului public (Raportul anual 2013) și a
Raportului Curții de Conturi nr.2141 din 6 octombrie 2015 asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a
patrimoniului public (Raportul anual 2014).
(Raportor – Serafim Urechean, președintele Curții de Conturi a
Republicii Moldova.)
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.442 din
5 noiembrie 2015 privind Raportul Curții de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și
patrimoniului public (Raportul anual 2013).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.443 din
5 noiembrie 2015 privind Raportul Curții de Conturi asupra
administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și
patrimoniului public (Raportul anual 2014).
2
9. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.251 din 17 iunie 2015 pentru
aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică pe anul 2015. Proiectul nr.251 a fost dezbătut într-o
ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar
votului.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.335 din 28 septembrie 2015 privind drepturile consumatorilor
la încheierea contractelor.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.424 din 3 noiembrie 2015 pentru
ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul
Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din Moldova.
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.397 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea
Legii bugetului de stat nr.72 din 12 aprilie 2015.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.398 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr.73 din 12 aprilie 2015.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.399 din 20 octombrie 2015 pentru modificarea Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 nr.74 din
12 aprilie 2015.
15. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.378 din 12 octombrie 2015 pentru
modificarea anexei la Legea nr.223 din 27 septembrie 2013
privind importul unor autovehicule.
16. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.333 din 24 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea
articolului 15 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din
21 iulie 1995.
17. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege
nr.241 din 4 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii
nr.264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea și plata
interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al
Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii,
organele de urmărire penală, instanțele 
...