Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 19 noiembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.428 din 3 noiembrie 2015 privind
scutirea de TVA, taxa vamală și de taxa pentru efectuarea
procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau
livrate pentru construcția grădiniței de copii cu 160 de locuri în
satul Cișmichioi, UTA Găgăuzia.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.301 din
11 august 2015 pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea
Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la
zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în
Republica Moldova.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.288 din 21 iulie 2015 pentru modificarea Legii nr.355-XVI din
23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar (Anexele nr. 1, 11).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.270 din 7 iulie 2015 cu privire la modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art.
3, 6, 8; Codul de procedură civilă – art.96; Codul de executare,
Legea pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la
serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și
de filialele acesteia – anexa; ș.a.).
7. Dezbaterea în primă lectură și respingerea proiectului de Lege
nr.307 din 24 august 2015 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și
întreprinderi – art. 3, 22, 30; Legea privatizării fondului de
locuințe – Anexa nr.5; Legea cambiei – art. 4, 12, 27 ș.a.; ș.a.).
63 – 79
2
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.308 din 24 august 2015 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de
procedură penală al RM – art. 236, 317, 336; Codul de
procedură civilă al RM – 194, 275; Codul contravențional al RM
– art. 382).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.320 din 14 septembrie 2015 pentru modificarea și completarea
articolului 19 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire
la statutul judecătorului.
10. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.239 din
3 iunie 2015 privind importul unor bunuri. Pentru lectura a doua
proiectul nr.239 va fi comasat cu proiectul de lege nr.196 din
14 mai 2015, proiectul nr.239 fiind ca proiect de alternativă. În
urma dezbaterilor, examinarea proiectului nr.239 se transferă
pentru o ședință ulterioară.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.64 din 12 martie 2015 privind
importul unor echipamente pentru cercetarea și protejarea
patrimoniului cultural-istoric al Republicii Moldova.
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.372 din 9 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea
Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002
(art. 1131, 1132, 1133 ș.a.).
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.214 din 21 mai 2015 privind
importul unor mijloace de transport.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.408 din 22 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea privind activitățile de acreditare și de
evaluare a conformității – preambul, art. 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ș.a;
Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător – anexa; Codul contravențional – art. 348).
15. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.336 din 28 septembrie 2015 pentru completarea unor acte
legislative (Legea privind comerțul electronic – art. 11; Codu
...

Citate Video