Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2015
Ședința din ziua de 3 decembrie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.379 din
25 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea regnului animal – art. 2, 22, 29 ș.a.; Legea
privind fondul ariilor naturale protejate de stat – art. 25).
Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de
astăzi acesta a fost supus doar votului.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.302 din
19 august 2015 pentru acceptarea amendamentelor I și II la
Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontalier (Espoo, 25 februarie 1991). Proiectul a fost
dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a
fost supus doar votului.
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.303 din
19 august 2015 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul
la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere
pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a
programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea
transportului la distanță lungă a poluanților atmosferici în Europa
(EMEP). Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La
ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.359 din
6 octombrie 2015 pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de
state al Comunității Statelor Independente privind Concepția de
cooperare a statelor-membre ale Comunității Statelor
Independente în lupta cu infracțiunile săvîrșite cu utilizarea
tehnologiilor informaționale. Proiectul a fost dezbătut într-o
ședință anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar
votului.
2
7. Adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.195 din
14 mai 2015 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Codul penal – art. 67, 89, 91, 96; Codul de procedură
penală – art. 821; Codul de executare al Republicii Moldova –
art. 173, 187; ș.a.). Proiectul a fost dezbătut într-o ședință
anterioară. La ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
8. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.395 din
16 octombrie 2015 pentru modificarea și completarea articolului
14 al Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare
civilă. Proiectul a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La
ședința de astăzi acesta a fost supus doar votului.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.287 din 16 iulie 2015 privind modificarea și completarea unor
acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art. 211;
Codul contravențional – 273, 402).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.377 din 12 octombrie 2015 privind
participarea Republicii Moldova la misiuni și operațiuni
internaționale.
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.188 din 11 mai 2015 privind
importul unui autovehicul.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.450 din
9 noiembrie 2015 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru
evaluarea executării angajamentelor care derivă din contractul de
concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul
Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora.
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.483 din 25 noiembrie 2015 pentru
abrogarea Legii nr.760-XIV din 24 decembrie 1999 privind
garanțiile sociale ale membrilor de Guvern în cazul demisionării,
reorganizării Guvernului sau expirării mandatului său.
14. Dezbaterea Raportului nr.1923 din 9 septembrie 2015 al Comisiei
speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la
venituri și proprieta
...