Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: 

„Domnule Vicepreședinte Muller,
Domnule Prim-ministru și distinși membri ai Guvernului,
Doamnelor și domnilor Ambasadori și reprezentanți ai corpului diplomatic,
Doamnelor și domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să particip astăzi la aniversarea a 25 de ani de parteneriat între Grupul Băncii Mondiale și România. Putem afirma fără tăgadă că este un parteneriat de succes, care s-a dezvoltat în mod considerabil pe parcursul acestor ani. 25 de ani de activitate continuă a Băncii Mondiale în România nu este lucru puțin.

Cu acest prilej, doresc să-mi exprim aprecierea pentru contribuția Băncii Mondiale la procesul de dezvoltare a României și, în special, pentru eforturile de stabilizare macro-economică întreprinse alături de Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Banca Mondială a fost alături de România încă din perioada de tranziție la o economie de piață, a susținut eforturile noastre de aderare la Uniunea Europeană, dar și agenda post-aderare și cea de convergență.

Uitându-mă la rezultatele României pe parcursul acestei perioade, nu pot să nu constat că o parte din acestea se datorează și colaborării fructuoase pe care am avut-o cu Banca Mondială. Aceasta s-a reflectat, până la urmă, în sens pozitiv în viața noastră, a tuturor. România s-a transformat mult în acest sfert de secol, din multe puncte de vedere. Am făcut eforturi deosebite pentru modernizare, iar economia României s-a înscris, în mod cert, pe o traiectorie pozitivă. România este acum o democrație consolidată, fiind o sursă de stabilitate într-o regiune cu provocări complexe. Suntem un partener credibil, angajat în susținerea statului de drept, în apărarea libertăților fundamentale și în promovarea economiei de piață.

La aproape 10 ani de la momentul aderării la Uniunea Europeană, suntem la fel de profund atașați valorilor care definesc Uniunea și încă mai determinați de a duce mai departe procesul de integrare europeană. Drumul pe care România l-a parcurs până în acest moment nu a fost unul ușor, dar rezultatele eforturilor de modernizare a societății românești sunt vizibile acum și vom continua.

Dincolo de încărcătura simbolică a acestui moment aniversar, trebuie să recunoaștem că avem încă domenii cu performanțe slabe și procese nefinalizate.

Cu siguranță că puteam să valorificăm mai bine până la acest moment beneficiile ce decurg din statutul de membru al Uniunii Europene. Puteam să utilizăm mai bine asistența pe care instituții internaționale, precum Banca Mondială, ne-au furnizat-o. Parteneriatul dintre Grupul Băncii Mondiale și România este expresia unei colaborări ample, pe diverse domenii socio-economice, și, totodată, reflectă o evoluție complexă a rolului Băncii Mondiale în agenda de reformă a României.

Continuarea acestor reforme este esențială, dacă ne dorim o dezvoltare sustenabilă și o economie care produce prosperitate pentru cetățeni. În prezent, indicatorii macroeconomici sunt favorabili, iar România este în topul creșterii economice în Uniunea Europeană, cu un plus de 5,2% din PIB în primul semestru al anului 2016.

În ultimii ani, multe instituții publice din România au beneficiat de programele Băncii Mondiale, care au contribuit la crearea unei administrații publice moderne. De altfel, reforma administrației publice, precum și îmbunătățirea administrării fiscale, sunt capitole importante în prioritățile noastre.

Avem nevoie de o administrație eficientă, care să răspundă pe deplin nevoilor cetățenilor noștri. Apreciem contribuția pe care Banca Mondială o aduce la îmbunătățirea calității actului de guvernare în România. Combaterea sărăciei și promovarea unei creșteri incluzive reprezintă o altă prioritate a parteneriatului nostru cu Banca Mondială. Doar o Românie mai echitabilă și mai prosperă pentru toți românii poate fi o Românie mai puternică la nivel european și global. Mai mult decât atât, sectoare esențiale precum educația și sănătatea, reprezintă nucleul unei Românii mai performante.

Apreciez faptul că Banca Mondială implementează în România cele mai mari proiecte din regiune în aceste două sectoare. Prin intermediul acestora s-au formulat strategiile naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei, precum și pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii.

Colaborarea cu Banca Mondială a adus beneficii reciproce. Mă bucură faptul că, de-a lungul acestor ani, am devenit un exemplu pentru alte țări în promovarea unor reforme, inclusiv în lupta anti-corupție, iar Banca a preluat aceste experiențe de implementare pentru a le disemina în alte state.

Închei exprimându-mi speranța că implicarea Băncii Mondiale în România va continua prin dezvoltarea de noi proiecte de succes, astfel încât rezultatele parteneriatului nostru să fie un model pentru alte țări în promovarea reformelor.

Vă mulțumesc!”

Citate Video