Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2011
Ședința din ziua de 27 octombrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1839 din 15 august 2011 pentru aderarea Republicii
Moldova la Memorandumul de înţelegere privind rolul şi organizarea Iniţiativei
Reforma Educaţiei în Ţările Europei de Sud-Est (ERI SEE).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1782
din 1 august 2011 privind completarea alineatului (3) articolul 4 din Legea
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 nr.55 din
31 martie 2011.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.621 din
10 martie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.436 din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală (art.24).
6. Dezbatere și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2472 din
14 septembrie 2010 pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru
punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4; Legea cu privire la
tariful vamal – art.28, nota la anexa nr.2).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1769
din 29 iulie 2011 pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie
1997 (art.188). Pentru lectura a doua acest proiect se va comasa cu proiectul
politicii fiscale.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2351 din 27 octombrie
2011 privind numirea unor membri ai comisiilor permanente, unei delegaţii şi unor
grupuri de prietenie ale Parlamentului.
9. Informarea plenului Parlamentului despre activitatea Comisiei speciale
de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
(Raportor – Tudor Deliu, președintele Comisiei speciale de desfăşurare a alegerilor
pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.) Se dă citire procesului-verbal
nr.2.
10. Răspunsul domnului Marian Pocaznoi, Președintele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului, la întrebarea domnului deputat Dumitru Diacov.
2
11. Răspunsul domnului ministru al educației Mihail Șleahtițchi la
întrebările mai multor deputați.
12. Răspunsul domnului ministru al economiei Valeriu Lazăr la întrebarea
domnului deputat Eduard Mușuc.
13. Adresarea interpelărilor de către deputați.
14. Declarația domnului deputat Ion Ceban, Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
15. Declarația domnului Mihai Godea, deputat neafiliat.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Secretariatul,
Rog să anunțe prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 100 de deputați. Nu s-a înregistrat
deputatul Candu Andrian.
Domnul Marian Lupu:
Da. Stimați colegi,
Ședința este deliberativă.
Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii
Moldova.)
Tradițional pentru aceste cazuri, vreau să vă informez, stimați colegi, că, în
perioada premergătoare ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, și-a sărbătorit
ziua de naștere colegul nostru deputatul Constatin Starîș. Să-i dorim un frumos “La
mulți ani!” (Aplauze.)
La ordinea de zi.
Microfonul nr.4.
Domnul Veaceslav Ioniță – Fracțiunea PLDM:
Comisia economie, buget și finanțe. Comisia roagă ca proiectele de lege
nr.1695 și nr.1544 să fie retrase, deoarece autorii mai au de lucru asupra lor.
3
Domnul Marian Lupu:
Încă o dată legile.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Nr.1695
...