Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 18 noiembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Prezentarea informației cu privire la alegerea Președintelui Republicii
Moldova. (Raportor – Tudor Deliu, președintele Comisiei speciale de desfășurare a
alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova.)
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2527 din 18 noiembrie
2011 cu privire la desfăşurarea alegerii Preşedintelui Republicii Moldova.
5. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.2505 din
15 noiembrie 2011 privind stabilirea datei alegerii repetate a Preşedintelui
Republicii Moldova.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 2133 din 30 septembrie 2011 privind ratificarea Acordului
pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie ca organizaţie
internaţională.
7. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2090 din
26 septembrie 2011 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind
reducerea cazurilor de apatridie. Remiterea proiectului nr. 2090 în Comisia politică
externă și integrare europeană.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2161
din 4 octombrie 2011 pentru ratificarea Acordului de implementare între Guvernul
Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Întreţinere şi Aprovizionare a Alianţei
Nord-Atlantice (NAMSO) privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice
periculoase în Republica Moldova.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1719 din
25 iulie 2011 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 2410 din 2 noiembrie
2011 cu privire la aprobarea modelului legitimației de judecător al Curții Supreme
de Justiție.
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 2396 din 1 noiembrie
2011 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție.
2
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2213 din 11 octombrie 2011 privind importul unui
autovehicul.
13. Transferarea proiectului de Lege nr.2073 din 22 septembrie 2011 privind
importul unui autovehicul spre a fi examinat în lectura a doua în cadrul altei
ședințe.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1505
din 30 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind organizarea judecătorească – Capitolul 8; Codul fiscal – art. 52, 83, 103
ş.a., ş.a.).
15. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2309
din 25 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea privind statutul alesului local – art. 5; Legea privind administraţia publică
locală – art.24 ş.a.).
16. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2080 din 23
septembrie 2011 pentru interpretarea articolului XV alineatele (1), (2), (3) şi (4)
din Legea nr.163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative. Acest proiect va fi supus votului joia viitoare – 24 noiembrie 2011.
17. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.2420 din 2 noiembrie 2011 privind
constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor evadării
bloggerului Eduard Baghirov. Transferarea adoptării acestui proiect de Hotărîre
pentru data de 24 noiembrie 2011.
18. Declarația doamnei deputat Alla Mironic, Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
19. Declarația domnului deputat neafiliat Mihai Godea.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Dom
...