Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – APRILIE 2012
Ședința din ziua de 5 aprilie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2581
din 24 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova (art. 6, 7, 30 ş.a.). Prioritate legislativă a
Guvernului Republicii Moldova.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2455
din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea Codului contravenţional al Republicii
Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 364, 400).
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege nr.191 din 30 ianuarie 2012
pentru aprobarea Strategiei Naționale de Descentralizare. Lege ordinară.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2509
din 16 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.2441; Codul de procedură penală – art.274; ş.a.). Prioritate
legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.185 din
27 ianuarie 2012 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii
Moldova (art.324, 325, 326 ș.a.).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2580 din 24 noiembrie
2011 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea activităţii
Agenţiei Medicamentului.
9. Prezentarea Raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea
circumstanţelor evadării bloggerului Eduard Baghirov. (Raportor – Alexandru
Cimbriciuc, președintele Comisiei de anchetă.)
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 675 din 4 aprilie 2012
cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor
evadării bloggerului Eduard Baghirov. (Raportor – Alexandru Cimbriciuc,
președintele Comisiei de anchetă.)
11. Prezentarea Raportului Comisiei de anchetă a Parlamentului în legătură
cu vînzarea armamentului din dotarea Forţelor Armate.
2
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.676 din 4 aprilie 2012
cu privire la Raportul Comisiei de anchetă în legătură cu vînzarea armamentului
din dotarea Forţelor Armate. (Raportor – Iurie Bolboceanu, secretar al Comisiei de
anchetă.)
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.846 din 1 aprilie 2011
pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu
privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în
Republica Moldova (pct.1).
14. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.94 din 15 ianuarie 2012 cu privire
la instituirea Zilei Naționale a Culturii. Din lipsă de cvorum proiectul de Hotărîre
nr. 94 nu a fost votat.
Ședința începe la ora 10.11.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 59 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații din Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor. De
asemenea, deputații: Balan Ion, Juravschi Nicolae – la cerere; Ghimpu Mihai – din
motive de sănătate.
Domnul Marian Lupu:
Da. Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ordinea de zi. Vă v-a fost distribuită propunerea Biroului permanent privind
ordinea de zi pentru perioada 5 – 13 aprilie curent.
Microfonul nr.3.
Domnul Igor Dodon:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.
Domnule Președinte,
Solicit, pentru sfîrșitul ședinței de astăzi, preze
...