DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MARTIE 2014
Ședința din ziua de 14 martie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.49 din
7 februarie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (Legea culturilor nucifere
– art.13, 14, 16, 17; Legea nr.1333-XIV din 27.10.2000 – pct.2; ș.a.).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.4 din 9 ianuarie 2014 privind modificarea anexei la Legea
nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror
terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.18 din
24 ianuarie 2014 cu privire la energia termica și promovarea cogenerării.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.34 din
4 februarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
fiscal – art.7, 901, 103, 108 ș.a.; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.7,
131; ș.a.).
7. Dezbatere proiectului de Lege nr.94 din 6 martie 2014 pentru modificarea
și completarea Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul
populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 (art.3, 4, 6 ș.a.).
Dezbaterile asupra proiectului de Lege nr. 94 nu s-au încheiat din lipsă de cvorum.
Ședința începe la ora 10.10.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Rog, Secretariatul,
Să anunțați prezența.