Avînd în vedere multiplele încălcări comise în cadrul adoptării, inclusiv cele
ale Constituției Republicii Moldova și, în special, în ceea ce privește dreptul la
libera exprimare și dreptul la asociere, precum și incompatibilitatea cu standardele
europene, ferm expuse de înalți oficiali europeni în repetate rînduri, inclusiv
Gianni Buquicchio, șeful Comisiei de la Veneția, și Thorbjorn Jagland, Secretarul
General al Consiliului Europei, și, drept consecință, pericol de aprofundare a
procesului de destabilizare și radicalizare a societății pe fondul politicilor
distrugătoare și eșecurilor necontenite ale Alianței de guvernare în domeniul social
și cel economic, reiterez propunerea de includere în ordinea de zi a proiectului de
Hotărîre nr.2109 din 26.09.2012 privind abrogarea Hotărîrii nr.191 din 12 iulie
2012 privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului comunist totalitar
din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și proiectul de Lege nr.2110 din
26.09.2012 privind modificarea unor acte legislative, ce prevede abrogarea
normelor introduse prin Legea nr.192 din 12 iulie 2012 privind completarea unor
acte legislative, prin care, din 1 octombrie, se interzice simbolica secera și
ciocanul.
Așa. Și un anunț. Pe 9 noiembrie 2012, canalul Publica TV a relatat că unul
dintre consilierii raionali PCRM din consiliul raional Edineț, și anume domnul Igor
Reva, ar fi părăsit Fracțiunea PCRM, informație care s-a dovedit a fi o minciună
ieftină, fiind … public dezmințită de persoana vizată.
Mai departe. Pe 13 noiembrie curent, Publica TV relatează că conducătorul
organizației raionale PCRM Căușeni Oleg Cuciuc ar fi părăsit rîndurile PCRM. O
altă minciună nu mai puțin ieftină decît cea precedentă, avînd în vedere că
respectiva persoană a fost demisă din funcția de prim-secretar încă pe
1 septembrie, pe 23 septembrie a fost demisă din funcția de vicepreședinte al
raionului, iar pe 4 noiembrie a fost exclusă din rîdnurile Partidului nostru pentru
diferite nereguli și lipsă de încredere.
În această ordine de idei, avem o rugăminte către colectivul Publica TV: în
continuare, cel puțin, încercați cumva să manifestați un grad mai înalt de
corectitudine, onestitate, profesionalism, dar și spirit de creație la executarea
comenzilor cetățeanului Vlad Plahotniuc, alias Vlad Ulinici – stăpînul
dumneavoastră.
Mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.4.
Eu aș ruga foarte mult, stimați colegi, știți bine, avem timpul rezervat pentru
tot felul de declarații la sfîrșitul ședinței. Acum cu referință la ordinea de zi.
Vă rog.
Microfonul nr.4.
Domnul Ion Ceban:
Domnule Președinte,
Cu referință la ordinea de zi, dacă îmi permiteți. Întrebarea. Deci de cîteva
săptămîni tot încercăm să o vedem în plenul Parlamentului pe doamna ministru al