DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 9 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1322
din 14 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie
2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.2, 4, 9 ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2538 din 31 octombrie
2012 privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al Fondului de
Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2478 din 26 octombrie 2012 privind importul unui
autovehicul.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2566 din 2 noiembrie
2012 privind prelungirea termenului de activitate a Comisiei de anchetă pentru
gestiunea fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bazinelor
acvatice, a parcurilor.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1496
din 29 iunie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind administrația publică locală – art.13; Legea pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și
raionale – Titlul I).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2373
din 18 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea Codului civil nr.1107 din
6 iunie 2002 (art.212).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1944
din 5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului
bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998.
10. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1699 din 17 iulie
2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997
privind prețul normativ și modul de vînzare – cumpărare a pămîntului. Respingerea
proiectului de Lege nr.1699 din cauza numărului insuficient de voturi.
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2573 din 5 noiembrie
2012 pentru constituirea Comisiei speciale de control al declarațiilor cu privire la