DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 8 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. Proiectul nr.2162 din 1 octombrie 2012.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013. Proiectul nr.2163 din
1 octombrie 2012.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1945
din 5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.13, 60, 65 ș.a.; Codul de procedură penală – art.58, 147, 152
ș.a.; Codul de executare al Republicii Moldova – art.1751, 232).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2359
din 17 octombrie 2012 privind importul unui echipament medical.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1947
din 5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea taxei de stat – art.2, 3, 4; Codul penal – art.347; Codul contravențional –
art.322, 396, 400).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1258 din 8 iunie 2012
cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului
nr.283-XIV din 17 februarie 1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de comercializare a tehnicii militare, armamentului și altor mijloace tehnice
militare de care dispun Forțele Armate ale Republicii Moldova.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2241 din 8 octombrie
2012 pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din
26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la
zilele de odihnă în Republica Moldova (pct.1).
10. Răspunsul domnului ministru al mediului Gheorghe Șalaru la întrebarea
domnului deputat Simion Grișciuc privind prezentarea unei informații referitoare la
construcția unui poligon de depozitare a deșeurilor menajere solide în satul
Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești.
11. Răspunsul domnului ministru al mediului Gheorghe Șalaru la întrebarea
adresată de către domnul deputat Simion Grișciuc și doamna deputat Violeta