DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 1 noiembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1833
din 6 august 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
de procedură civilă al Republicii Moldova – art.286, 287, 288 ș.a.; Legea privind
regimul juridic al adopției – art.2, 5, 61 ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2434 din 24 octombrie
2012 pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu
Caracter Personal pe anul 2013.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1548
din 4 iulie 2012 privind modificarea și completarea Legii nr.182 din 15 iulie 2010
cu privire la parcurile industriale (art.5, 8, 17 ș.a.).
6. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1351 din 18 iunie
2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea privind sistemul bugetar și procesul
bugetar – art.55 ș.a.). Procedura de votare a proiectului de Lege nr.1351 va avea
loc într-o ședință ulterioară.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2172 din 2 octombrie
2012 privind modificarea componenței numerice și nominale a Biroului permanent
al Parlamentului (art.1, 3).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2329
din 16 octombrie 2012 privind importul a trei autospeciale cu destinație specială,
de către primăria orașului Șoldănești, primite cu titlu gratuit (donație).
9. Răspunsul domnului viceministru al sănătății Gheorghe Țurcanu la
interpelarea domnului deputat Grigore Petrenco referitor la desfășurarea studiilor
clinice în Spitalul Clinic de Psihiatrie al Ministerului Sănătății.
10. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.