Raportul este pe vreo 5 pagini. Dacă îl citesc, ia 20 de minute. Cred că
fiecare din dumneavoastră a putut lua cunoștință de el.
În linii mari, sînt prezentate elementele de bază ale executării bugetului de
stat, pe ce linii n-a fost executat, care au fost deficiențele, la ce articole s-a
executat, la care nu.
Plus, sînt date cifrele de bază de care Parlamentul trebuie să ia act și anume
că bugetul de stat, la capitolul „Venituri”, a fost executat în sumă de 18 miliarde
639 milioane de lei.
La capitolul „Cheltuieli” – 20 de miliarde 4,1 milioane de lei, cu un deficit
în sumă de 1 miliard 365 de milioane de lei.
De asemenea, în baza raportului comisiei, Parlamentul trebuie să adopte o
hotărîre și, de fapt, această hotărîre e supusă votului.
Această hotărîre este din două articole. În primul articol sînt enunțate cifrele
pe care deja eu le-am spus, iar în articolul 2 se spune că Guvernul va asigura
publicarea integrală în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Raportului
privind executarea bugetului de stat pe anul 2011.
Astfel, odată cu adoptarea hotărîrii, acest raport va fi publicat în Monitorul
Oficial.
Domnul Marian Lupu:
Întrebări pentru comisie.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Comisa propune ca Parlamentul să susțină această hotărîre.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Întrebări pentru comisie? Nu sînt.
Mulțumesc, domnule președinte.
Stimați colegi,
În aceste condiții, voi supune votului adoptarea proiectului de Hotărîre
nr.1116. Cine este pentru rog să voteze. Majoritatea.
Proiectul nr.1116 este adoptat.
Acestea au fost subiectele propuse pentru agenda ședinței plenului de astăzi.
Următoarea ședință a plenului Parlamentului va avea loc săptămîna viitoare,
ziua de joi, 18 octombrie, dacă nu greșesc, 10.00.
Vă mulțumesc, stimați colegi.
Vă doresc o zi bună în continuare!
Ședința de astăzi o declar închisă.
Ședința s-a încheiat la ora 13.55.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția generală documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.