DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2012
Ședința din ziua de 4 octombrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1428
din 22 iunie 2012 cu privire la modul de aplicare a forței fizice, mijloacelor
speciale și a armelor de foc.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1272
din 11 iunie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.2, 8, 10 ș.a.;
Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.31, 421, 68, 69 ș.a.).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2123 din 28 septembrie 2012 privind importul unor clopote.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.900 din
3 mai 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind
sistemul bugetar și procesul bugetar – art.34; Codul fiscal – art.31, 123; Legea
nr.1100-XIV cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției
alcoolice – art.1, 2, 3, 4 ș.a., ș.a.).
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2132 din 28 septembrie 2012 privind importul utilajului
sportiv.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.998 din
19 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie
1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.4, 5/1, 5/2).
9. Ora Guvernului.
10. Răspunsul domnului Procuror General al Republicii Moldova Valeriu
Zubco la întrebările adresate de către domnii deputați Sergiu Sîrbu și Anatolie
Zagorodnîi.
11. Întrebările deputaților.
12. Declarația domnului deputat Ion Butmalai, Fracțiunea Partidului Liberal
Democrat din Moldova.