Ședința începe la ora 14.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră în Sala plenului Parlamentului,
pentru a începe ședința plenului.
Vreau să vă anunț că, la ședința plenului de astăzi, s-au înregistrat 86 de
deputați. N-o să dau citire listei celor absenți și motivelor respective, fiindcă
această informație, întocmită de Secretariat, va fi atașată la stenograma ședinței de
astăzi.
În așa mod, constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm
Drapelul Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Stimați colegi,
La ordinea de zi. Dar înainte de ordinea de zi dați-mi voie să vin cu două
informații către atenția dumneavoastră. Prima. În perioadă premergătoare ședinței
de astăzi a plenului Parlamentului și-a sărbătorit ziua de naștere colegul nostru
domnul deputat Vladimir Hotineanu. Să-l felicităm, stimați colegi. (Aplauze.) Și
astăzi își sărbătoresc ziua de naștere doi dintre colegii noștri: domnul deputat Iurie
Bolboceanu și domnul deputat Veaceslav Ioniță. Să le dorim un foarte frumos la
Mulți Ani! (Aplauze.)
Colegii îmi atrag atenția asupra caracterului incomplet al informației care
mi-a fost prezentată, că în perioada premergătoare ședitei de astăzi și-a sărbătorit
ziua de naștere și colegul nostru domnul Iurie Țap. Să-l felicităm și pe dumnealui,
stimați colegi. (Aplauze.)
Acum, potrivit rigorilor legii, vreau să vă informez, stimați colegi, că la
adresa Parlamentului a parvenit scrisoarea din partea Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, prin care se notifică despre expirarea mandatului a trei membri ai
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, expirarea mandatelor care intervine în
data de 20 octombrie. Prin prezenta, potrivit rigorilor legii, vreau să anunț Comisia
cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și Comisia juridică, numiri
și imunități despre începutul procedurii de desemnare a noilor membri ai
Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Acum la ordinea de zi. Ieri, ne-am întrunit în ședința Biroului permanent, v-a
fost distribuit un supliment pentru agenda ședințelor plenului, ziua de azi și ziua de
mîine. Dacă sînt alte propuneri la ordinea de zi, fiindcă sîntem ziua de joi și,
potrivit Regulamentului și deciziei Biroului permanent, sîntem în drept toți să
venim cu propuneri la ordinea de zi.
Începem de la dreapta spre stînga. Mă refer la dreapta mea.
Microfonul nr.5.