Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Sîrbu Oleg, Stoianoglo Alexandru, Țulea Oleg – în delegație,
Abramciuc Veronica, Olaru Nicolae – la cerere, Anghel Gheorghe, Mironic Alla,
Tkaciuk Mark.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Conform datelor care mi-au fost furnizate de Secretariat, astăzi își
sărbătoresc ziua de naștere doi dintre colegii noștri. Este vorba de domnul deputat
Gheorghe Brega și de domnul deputat Sergiu Sîrbu. Să-i felicităm și să le dorim un
foarte frumos „La Mulți Ani!” (Aplauze.)
Acum, sîntem în ziua de vineri și, potrivit Regulamentului, dar și potrivit
deciziei pe care am adoptat-o anterior la Biroul permanent, ordinea de zi poate fi
modificată doar la propunerea Președintelui ședinței.
În acest context, vreau să aduc cunoștinței dumneavoastră că, după discuții
cu Comisia economie, buget și finanțe, am decis și vă anunț că două proiecte,
proiectul nr.909 și proiectul nr.1351, urmează a fi examinate la o dată ulterioară în
cadrul ședințelor plenului Parlamentului.
Și, la fel, propun să introducem pe ordinea de zi un proiect important, care
vizează o mînă de ajutor sectorului agricol în această situație destul de dificilă
pentru acesta, prin examinarea în ziua de astăzi a proiectului nr.2116. Comisia de
profil este, la fel, Comisia economie, buget și finanțe.