Cine este pentru a accepta aceste propuneri, vă rog să votați. Majoritatea. Vă
mulțumesc. Propunerile sînt acceptate.
Microfonul nr.3.
Domnul Igor Vremea – Fracțiunea PCRM:
Stimate domnule Președinte,
Din partea Fracțiunii vă solicităm să propuneți plenului includerea pe
ordinea de zi a proiectului de Hotărîre a Parlamentului, înregistrat cu nr.2109,
privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului comunist totalitar din
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, mai bine-zis privind abrogarea
Hotărîrii Parlamentului nr.191 …
Domnul Marian Lupu:
Am înțeles.
Domnul Igor Vremea:
… care vizează problematica în cauză.
Și proiectul de Lege nr.2110 cu privire la modificarea unor acte legislative,
în particular cele ce vizează simbolica, utilizarea, sancționarea și libertatea de
exprimare.
Domnul Marian Lupu:
Am înregistrat.
Microfonul nr.5.
Domnul Ion Ceban – Fracțiunea PCRM:
Stimate domnule Președinte,
Stimați colegi,
O să fac o declarație în contextul unor circumstanțe subiective, dar și
obiective, vreau să declar că părăsesc Fracțiunea Partidului Comuniștilor și ader la
grupul parlamentar al socialiștilor. (Aplauze.)
Stimați colegi din Alianță,
Nu vă bucurați. În continuare obiectivul politic este distrugerea AIE și
instaurarea unui Guvern pentru oameni.
O zi frumoasă.
Domnul Marian Lupu:
Da. Microfonul nr.3.
Doamna Violeta Ivanov – Fracțiunea PCRM:
Din partea Fracțiunii, solicit respectuos ca proiectul cu nr.1894, proiectul de
Lege privind transportul naval intern al Republicii Moldova să fie exclus, astăzi, de
pe ordinea de zi. Deoarece nu are avizul Comisiei mediu și schimbări climatice și
afectează direct resursele acvatice ale Republicii Moldova. Deci pînă la primirea
avizului comisiei.