Domnul Veaceslav Ioniță:
Le trecem în lectura a doua. (Rumoare în sală.) Noi intrăm deja în
procedură.
Doamna Violeta Ivanov:
Noi nu putem la concept, fiindcă conceptul în lectura a doua nu se votează.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Doamnă deputat,
Dumneavoastră știți foarte bine.
Doamna Violeta Ivanov:
Știu, de aceea și propun.
Domnul Veaceslav Ioniță:
În prima lectură, de fiecare dată cînd am mers, am venit cu proiectul de lege
al Guvernului. Da.
Doamna Liliana Palihovici:
Deci... (Rumoare în sală.) La vot.
Supun votului proiectul de Lege nr.1894 în primă lectură. Cine este pentru,
vă rog să votați.
Cu majoritatea voturilor celor prezenți, proiectul a fost aprobat în primă
lectură.
Sînt înregistrați pentru declarații, domnule Ganaciuc? Nu. Deci, astfel am
epuizat toate subiectele de pe ordinea de zi.
Declar ședința închisă.
Atenție! Următoarea ședință va avea loc joia viitoare, cu începere de la ora
14.00.
Ședința s-a încheiat la ora 13.46.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.