13. Dezbaterea, aporbarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1591 din 6 iulie 2012 privind modificarea și abrogarea unor
acte legislative (Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de
muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.4; Legea pentru modificarea și
completarea unor acte legislative – art.4).
14. Dezbaterea și aporbarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1466
din 27 iunie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a titlului III din
Codul fiscal – art.4).
15. Declarația domnului deputat Mihai Godea.
16. Interpelări.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței plenului Parlamentului, din totalul celor 101
de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații:
Abramciuc Veronica – la cerere; Ceban Ion, Hotineanu Vladimir, Sîrbu Oleg,
Țulea Oleg.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Declar prima ședință plenară a Parlamentului în
cadrul sesiunii de toamnă 2012 deschisă. Rog să onorăm Imnul și Drapelul Țării.
(Se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova. Se onorează Drapelul de Stat.)
Tradițional, începem prima ședință plenară în cadrul acestei sesiuni cu
luările de cuvînt ale liderilor grupurilor parlamentare politice. Și începem cu
Fracțiunea Partidului Comuniștilor, pentru prezentarea acestei alocuțiuni. În
continuare va urma Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat, Partidul Liberal.