13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1511 din 2 iulie 2012
privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului.
14. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1512 din 2 iulie
2012 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din
12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
15. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1513 din 2 iulie
2012 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din
12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
16. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1514 din 2 iulie
2012 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din
12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
17. Dezbaterea și respingerea proiectului de Hotărîre nr.1515 din 2 iulie
2012 pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din
12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
18. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2291
din 21 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135-XVI din
14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (art. 3, 11, 12 ş.a.).
19. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.190 din 30 ianuarie
2012 pentru completarea Hotărîrii pentru punerea în aplicare a Legii privind
ocrotirea monumentelor.
20. Prezentarea informației privind echipa olimpică și participarea ei la
Jocurile Olimpice de la Londra. (Raportor – Nicolae Juravschi, Fracțiunea
Partidului Liberal Democrat din Moldova.)
21. Alocuțiunea domnului deputat Ion Hadârcă – Fracţiunea parlamentară a
Partidului Liberal.
22. Alocuțiunea domnului deputat Dumitru Diacov – Fracţiunea
parlamentară a Partidului Democrat din Moldova.
23. Alocuțiunea domnului deputat Valeriu Streleț – Fracţiunea parlamentară
a Partidului Liberal Democrat din Moldova.
24. Alocuțiunea domnului deputat Igor Dodon.
25. Alocuțiunea domnului deputat Mihai Godea.
26. Încheierea lucrărilor sesiunii de primăvară. (Intonarea Imnului de Stat al
Republicii Moldova.)