DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IULIE 2012
Ședința din ziua de 11 iulie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1445 din 26 iunie 2012 pentru modificarea și completarea
Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar (art.1, 2, 3 ș.a.).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2574
din 23 noiembrie 2011 privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea instituţiilor financiare – art.32; Legea cu privire la notariat – art.35, 541,
74 ş.a.; ş.a.). Prioritate legislativă a Guvernului.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1617 din 10 iulie 2012 cu privire la modificarea și
completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din
27 iulie 2006 (art.2, 11, 19 ș.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.681
din 4 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova
2020”.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.876
din 27 aprilie 2012 pentru modificarea articolului 42 al Legii nr.158-XVI din
4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.517
din 15 martie 2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul
alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.).
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1449 din 26 iunie 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul muncii – art.71; Codul contravențional – art.55, 551,
58).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1447 din 26 iunie 2012 pentru modificarea și completarea
Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 nr.271 din
23 decembrie 2011 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2).