DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IUNIE 2012
Ședința din ziua de 29 iunie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului Legii insolvabilităţii. Proiectul
nr.2576 din 23 noiembrie 2011. Prioritate legislativă a Guvernului. Dezbaterea
proiectului nr.2576 a avut loc în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din
28 iunie 2012.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1256 din 8 iunie
2012 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de
reabilitare și extindere a unor drumuri naționale. Dezbaterea proiectului de Lege
nr.1256 a avut loc în cadrul ședinței Parlamentului din 28 iunie 2012.
5. Audierea autorităților publice din domeniu cu privire la problema
independenței presei și asigurării libertății de exprimare în Republica Moldova.
(Raportor – Marian Pocaznoi, președintele Consiliului Coordonator al
Audiovizualului.)
6. Informație privind tendințele în domeniul libertății presei în Republica
Moldova. (Raportor – Corina Cepoi, director al Școlii de Studii Avansate în
Jurnalism, Centrul pentru Jurnalism Independent.)
7. Informație privind tendințele în domeniul libertății presei în Republica
Moldova. (Raportor – Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei
Independente.)
8. Runda dezbateri, întrebări – răspunsuri.
9. Derularea materialelor video.
10. Comentarii asupra materialelor video derulate. (Raportor – Mariana
Onceanu-Hadîrcă, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.)
11. Luare de cuvînt a domnului președinte al Comisiei cultură, educație,
cercetare, tineret, sport și mass-media Chiril Lucinschi.
12. Luare de cuvînt a domnului deputat Vladimir Saharneanu, Fracțiunea
Partidului Liberal.
13. Luare de cuvînt a domnului deputat Dumitru Diacov, Fracțiunea
Partidului Democrat din Moldova.
14. Luare de cuvînt a domnului deputat Valeriu Streleț, Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.