11. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
12. Discuții privind audierile parlamentare.
Ședința începe la ora 10.08.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Vă rog să vă așezați, să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Sînteți gata să anunțați prezența?
Vă rog.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 90 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Candu Andrian, Ciobanu Maria, Hotineanu Vladimir, Vlah
Irina, Zaporojan Lilian – în delegație, Ivanov Violeta, Mocan Mihail, Petkov
Alexandr, Reșetnicov Artur, Vieru Boris – din motive de sănătate, Olaru Nicolae.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a începe ședința de astăzi, vreau să vă anunț că astăzi se
sărbătoresc mai multe zile: Ziua Mondială a Teatrului de Păpuși, Ziua
Internațională a Poeziei, Ziua Internațională a Copiilor Străzii, Ziua Internațională
de Luptă pentru Eliminarea Discriminării Rasiale. Tot astăzi este ziua de naștere a
poetului, scriitorului și traducătorului Igor Crețu, care împlinește frumoasa vîrstă
de 92 de ani. Să îi dorim succes, mulți ani în continuare, ani activi și cu succes.
(Aplauze.)
Ordinea de zi noi am aprobat-o în ședința de ieri. Deci, conform
Regulamentului, astăzi putem să revenim la ordinea de zi numai în cazuri în care
sînt argumente foarte pertinente din partea autorului sau a președintelui comisiei.
Eu văd că cîțiva deputați s-au anunțat aici, intuiesc că la acest subiect, da, cu
ordinea de zi? În ordinea în care v-ați anunțat, eu am să vă ofer succint cuvîntul.
Primul este domnul Petrenco.