DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IUNIE 2012
Ședința din ziua de 15 iunie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea acesteia.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2760 din
14 decembrie 2011. (Dezbaterile asupra proiectului au avut loc în ședința plenară
din data de 8 iunie 2012.)
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2147 din
3 octombrie 2011 cu privire la ajutorul de stat. (Dezbaterile asupra proiectului au
avut loc în ședința plenară din data de 8 iunie 2012.)
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.760
din 12 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea Legii pentru modificarea și
completarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice (art.2,
46, 59).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Hotărîre
nr.1004 din 16 mai 2012 privind constituirea Comisiei de anchetă pentru
verificarea gestiunii fondului forestier, a zonelor de protecție și a parcurilor
naționale.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Hotărîre
nr.1140 din 24 mai 2012 pentru aprobarea Raportului privind executarea
(utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2011.
Ședința începe la ora 09.07.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe
ședința plenului Parlamentului.
Stimați colegi,
Stimați colegi sectorul nr.3,
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.