DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IUNIE 2012
Ședința din ziua de 14 iunie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.876 din
27 aprilie 2012 pentru modificarea articolului 42 al Legii nr.158-XVI din 4 iulie
2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.272 din 9 februarie 2012 pentru completarea articolului 25
al Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.
5. Prezentarea raportului comisiei permanente sesizate în fond asupra
proiectului de Lege nr.1215 din 3 aprilie 2008 pentru modificarea unor acte
legislative (Codul funciar – art.36, 73; Legea privind preţul normativ şi modul de
vînzare – cumpărare a pămîntului – art.14). Respingerea proiectului de Lege
nr.1215 din 3 aprilie 2008.
6. Prezentarea de către autor a proiectului de Lege nr.1128 din 11 mai 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire
la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (art.5).
Retragerea de către autor a proiectului nr.1128 din 11 mai 2011.
7. Prezentarea raportului comisiei permanente sesizate în fond asupra
proiectului de Lege nr.838 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul penal al Republicii Moldova – art.21, 13411; Codul de
procedură penală al Republicii Moldova – art.269). Adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.838 din 24 aprilie 2012.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1241 din 7 iunie 2012 pentru modificarea și completarea
Legii nr.289-XIX din 28 decembrie 2011 privind importul unui magnetometru
pentru prospectări arheologice.
9. Prezentarea raportului comisiei permanente sesizate în fond asupra
proiectului de Hotărîre nr.1316 din 13 iunie 2012 privind eliberarea din funcție a
unui judecător al Curții Supreme de Justiție. Adoptarea proiectului de Hotărîre
nr.1316 din 13 iunie 2012.
10. Prezentarea raportului comisiei permanente sesizate în fond asupra
proiectului de Hotărîre nr.1317 din 13 iunie 2012 privind eliberarea din funcție a