unui judecător al Curții Supreme de Justiție. Adoptarea proiectului de Hotărîre
nr.1317 din 13 iunie 2012.
11. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.09.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 97 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Bodrug Oleg, Plahotniuc Vladimir – la cerere; Apostolachi
Iurie – din motive de sănătate; Morcov Ghenadie.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
La ordinea de zi. S-a discutat în cadrul ultimei ședințe a Biroului permanent
o listă cu proiecte de lege, propuse pentru perioada 14 – 22 iunie, în calitate de
supliment. Liho. (Rîde.) (Aplauze.) De fapt…
Stimați colegi,
Doar o clipă. Era și normal dacă și conducătorul Fracțiunii PCRM, de la
microfon, era să spună: solicităm cîteva minute pentru prezentarea unei informații.
Și acest timp era să fie acordat. S-o facem post factum.
Microfonul nr.3.
Doamna Maria Postoico – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc, domnule Președinte.