libertății de expresie în țara noastră. Majoritatea parlamentară, pur și simplu,
refuză, în mod deschis și intenționat, discuțiile cu privire la acest subiect, o reacție
absolut previzibilă.
Și atunci cînd noi, opoziția parlamentară, am fost chemați să finalizăm
boicotul parlamentar, cînd am fost chemați aici pentru a duce așa-numita luptă
politică civilizată, noi, de fapt, am știut că toate acestea nu sînt altceva decît
demagogii primitive și iresponsabile. Este inutil să vorbim despre democrație,
drepturile omului, echitate socială și interesele statului în acest cuib de fărădelege,
să vorbim și să sperăm că toate aceste cuvinte, într-un mod miraculos, vor avea
impact asupra oamenilor, care, în mod nelegitim, mențin puterea în stat, acaparînd
țara prin violență asupra celor care au călcat în picioare și Constituția, și principiile
… supremației a legislației naționale.
Dar noi am venit aici pentru a îndeplini o cu totul altă misiune. În primul
rînd, în perioada boicotului de către opoziție a ședințelor plenare, societatea
moldovenească s-a convins și mai mult de faptul că acest Parlament, la fel ca și
așa-numitul Președinte al Țării, sînt nelegitimi și reprezentanți fără de drept ai
puterii. În al doilea rînd, noi știm cum trebuie dusă lupta politică în Parlamentul
nelegitim.
Declar odată în plus faptul că Partidul Comuniștilor, după alegerile
parlamentare anticipate viitoare și victoria categorică a noastră în aceste alegeri, va
anula printru-un singur act legislativ toate legile adoptate, începînd cu ianuarie
2012, de acest Parlament nelegitim.
Și trei. Noi am venit în Parlament nu cu mîinile goale. Fracțiunea Partidului
Comuniștilor prezintă spre discuție sau o să prezinte spre discuție un nou pachet de
inițiative, menite să oprească catastrofa politică și umanitară din țara noastră.
Printre acestea sînt mai multe probleme legate de traiul pe care îl poartă cetățenii
țării noastre. Eu le am toate enumerate, dar aceasta o să discutăm în continuare.
Doamnelor și domnilor deputați,
Fracțiunea Partidului Comuniștilor a venit în Parlament pentru continuarea,
fără compromisuri, a luptei sale politice în interesul poporului moldovenesc al țării
noastre, a democrației și a independenței țării noastre. Și în această luptă poate fi și
trebuie să fie o singură izbîndă – victoria Republicii Moldova.
Prin acest mic discurs al meu eu totuși insist, împreună cu toată Fracțiunea
noastră, să fie introdusă în agenda de lucru a Parlamentului chestiunea legată de
audierile problemei libertății mass-media în țara noastră.
Mulțumesc, domnule Președinte. (Aplauze.)
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc, domnule Președinte.
O clipă.
Stimați colegi,
Înainte de a continua dezbaterile pe marginea ordinii de zi, așa cum facem
noi de obicei la începutul ședinței, ca să nu rămînă nici un semn de întrebare și nici
o umbră asupra acestui subiect, vreau să confirm: noi, ieri, în cadrul Biroului
permanent, am discutat propunerea, înaintată de Fracțiunea PCRM, privind