și Balet, care poartă numele doamnei Maria Bieșu? Și care este costul plătit de
către Partidul Democrat pentru reconstrucția acestuia?
Mulțumesc.
Doamna Liliana Palihovici:
Alte întrebări? Nu sînt.
Microfonul nr. 4.
Domnul Ion Butmalai:
Doamnă vicepreședinte,
Mai am o întrebare și aș solicita, la Ora Guvernului, la ședința de joi, să fie
prezent șeful Întreprinderii de Stat ”Registru”, să ne comunice activitatea
economico-financiară, inclusiv politica de cadre și, respectiv, situația psihologică
care este la Întreprinderea de Stat ”Registru”, în legătură cu eliberarea cetățenilor
de la muncă fără nici un temei.
Doamna Liliana Palihovici:
Am înregistrat.
Stimați deputați,
Alte întrebări nu sînt. Declar ședința închisă.
Următoarea ședință va fi mîine, la ora 9 dimineața.
Ședința s-a încheiat la ora 12.29.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.